Zlato 1779.22 $/Oz
Stříbro 20.27 $/Oz
Platina 936.46 $/Oz
Paládium 2155.89 $/Oz
UPOZORNĚNÍ: Z důvodu celozávodní dovolené mincovny, budou výrobky české produkce dostupné až od 14.8.2022. Investiční zlato a stříbro je nadále běžně dostupné.
E-shop Slovenské mince (NBS) Slovenské stříbrné


10 € - Svetové dedičstvo UNESCO Drevené chrámy v slov. časti karpatského oblúka b.k.


Náhled Averzní strany - 10 € - Svetové dedičstvo UNESCO Drevené chrámy v slov. časti karpatského oblúka  b.k. Náhled Reverzní strany - 10 € - Svetové dedičstvo UNESCO Drevené chrámy v slov. časti karpatského oblúka  b.k.

SPECIFIKACE

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 10 €
autor: Mgr. art. Patrik Kovačovský
rytec: Dalibor Schmidt
razila: Mincovňa Kremnica

průměr: 34 mm
hmotnost: 18 g
ryzost: 900/1000 Ag, 100/1000 Cu
hrana: hladká s opisem „ ─ WORLD HERITAGE ─ PATRIMOINE MONDIAL“

provedení Proof: 17 325 ks
provedení b.k.: 9 900 ks
limitovaný náklad max.: 30 000 ks
emise: 15.3.2010

10 € - Svetové dedičstvo UNESCO Drevené chrámy v slov. časti karpatského oblúka b.k.

Investiční zlatoInvestiční zlato


jak získat vzácné, vyprodané minceChcete vědět, co znamenají zkratky Proof | B.k. | Patina ?

VÍTE, ŽE: Národná banka Slovenska (NBS) vydává pamětní stříbrné a pamětní zlaté mince Slovenska? Na www.zlate-mince.cz najdete i další produkty kremnické mincovny.
ČNB prodává pamětní mince jen ve specializovaných prodejnách numismatiky.

KATEGORIE

Slovensko Slovenské stříbrné mince

VÝHODY

Diskrétní balení zásilky
Plné pojištění zásilky v ČR i v SK

SPECIFIKACE

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 10 €
Autor Mgr. art. Patrik Kovačovský
Rytec Dalibor Schmidt
Razila Mincovňa Kremnica

průměr: 34 mm
hmotnost: 18 g
ryzost: 900/1000 Ag, 100/1000 Cu
hrana: nápis: „WORLD HERITAGE - PATRIMOINE MONDIAL“

náklad provedení proof - 17325 ks
náklad provedení b.k. -   9900 ks
limitovaný náklad max. - 30000 ksemise 15. 3. 2010

ČASTO VÁS ZAJÍMÁ
Máte zlato skladem? Zlato skladem je výrazně označeno textem SKLADEM. Máte-li zájem o větší množství stejného výrobku, nebo výrobek není k dispozici na vámi preferované prodejně, potvrdíme vám jeho dostupnost obratem.
Je aktuální cena zlata? Výkupní i prodejní ceny aktualizujeme denně. U objednávek investičního zlata, stříbra, platiny a dalších investičních kovů je cena fixována NONSTOP. Úhradu stačí provést během dalšího pracovního dne.
Je zaslání zlata bezpečné? Absolutně. Máme 19 let zkušeností s diskrétním a hlavně spolehlivým doručováním hodnotných zásilek našim klientům v ČR i na Slovensku.
Dodáváte zlato i na Slovensko? Áno. Vaše objednávky si môžete vyzdvihnúť v Bratislave, Brně alebo vo Vsetíne. Spoľahlivo vám ich doručíme aj do každého mesta a obce Slovenska.

10 € - Svetové dedičstvo UNESCO Drevené chrámy v slov. časti karpatského oblúka b.k.

Averz (lícní strana):
Na líci mince je v ľavej časti mincového poľa zobrazený Chrám sv. Mikuláša v Bodružali, vpravo od neho Kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne a nad ním kostol v Hronseku. Pri pravom okraji mince je štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je označenie nominálnej hodnoty 10 EURO. Názov štátu SLOVENSKO so štylizovaným písmenom „S" naznačujúcim cestu spájajúcu jednotlivé drevené chrámy je umiestnený v spodnej časti mincového poľa. Pod ním je letopočet 2010. Vľavo od písmena „S" je značka programu Spoločné emisie Európy znázorňujúca európsku hviezdu a symbol eura. Značka Mincovne Kremnica MK medzi dvoma razidlami je umiestnená vľavo a štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu Mgr. art. Patrika Kovačovského PK sú umiestnené vpravo od letopočtu.

Reverz (rubová strana):
Na rube mince je v pravej časti mincového poľa zobrazený Kostol sv. Františka z Assisi v Hervartove a vľavo od neho Chrám sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej. Pod ním je v troch riadkoch nápis SVETOVÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO so štylizovaným písmenom „S" naznačujúcim cestu spájajúcu jednotlivé drevené chrámy. V spodnej časti mincového poľa je nápis DREVENÉ CHRÁMY.
PODROBNOSTI K 10 € - Svetové dedičstvo UNESCO Drevené chrámy v slov. časti karpatského oblúka b.k.

Výbor pre svetové dedičstvo UNESCO na zasadnutí v kanadskom Quebecu rozhodol o zaradení ôsmich drevených kostolov v slovenskej časti Karpatského oblúka do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.

Ide o skupinu deviatich drevených objektov - ôsmich kostolov a jednej oddelenej zvonice - ktoré pochádzajú zo 16. - 18. storočia. Podľa vierovyznania sa delia na rímsko- katolícke, evanjelické a grécko-katolícke. Geograficky sa pamiatky nachádzajú v štyroch krajoch:

Prešovský kraj:

Kostol sv. Františka z Assissi v Hervartove – 2. pol. 15. st. Jedinečný výraz gotickej stavby kostolu dodávajú štíhle obdĺžnikové okná a strmá vysoká sedlová strecha pokrytá dreveným šindľom. V interiéri je doskový obklad, na ktorom je po celej ploche bohatá maliarska výzdoba s figurálnym a rastlinným motívom.

Evanjelický artikulárny kostol v Kežmarku – r. 1717. Zákon (artikula) v tom čase presne vymedzoval, kde a ako mohli byť protestantské (luteránske či kalvínske) kostoly postavené. V každej stolici mohli byť iba dva. Nebolo však stanovené, že museli byť z dreva, ale boli drevené preto, že to bol najlacnejší materiál. Vtedajší majstri vedeli postaviť celý objekt bez použitia klincov.

Zrubový kostol v Kežmarku je pristavaný k staršiemu murovanému objektu hostinca, ktorý začal slúžiť ako sakristia a škola. Zrub z vonkajšej strany omazali vápenno- hlinitou omietkou evokujúcou honosnú kamennú architektúru. V interiéri dominuje nevšedná dosková klenba s iluzívnou maľbou oblohy a biblickými motívmi. Výnimočný je aj ranobarokový oltár a kazateľnica. Kostol je ešte funkčný.

Grécko-katolícky Chrám sv. Mikuláša v Bodružali – r. 1658. Patrí medzi najstaršie a najlepšie zachované chrámy východného obradu na Slovensku. Osobitná architektúra, bezprostredné okolie, drevená ohrada so šindľovou strieškou a s vstupnou bránkou s makovičkou, so samostatnou zvonicou a s priľahlým cintorínom tvoria jedinečný urbanistický celok. Vnútorné zariadenie je barokové s použitím polychrómie na dreve a bohatým zlatením a striebrením architektonických článkov. Chrám je dodnes funkčný.

Grécko-katolícky Chrám sv. Michala archanjela v Ladomirovej – r. 1742. Trojpriestorový charakter reprezentatívneho chrámu zvýrazňujú stupňovité ihlanové strechy so šindľovou krytinou. Interiér je zväčša barokový. Dopĺňa ho niekoľko samostatných starších i mladších ikon, ktoré voľne visia v interiéri lode a svätyne. V chráme sa pravidelne slúžia obrady.

Banskobystricý kraj:

Evanjelický kostol a samostatne stojaca zvonica v Hronseku – r. 1726. Postavené ojedinelou stĺpikovo-rámovou konštrukciou. Valené doskové klenby v jednotlivých ramenách stavby a rovný doskový strop v mieste ich kríženia zaujmú nezvyčajným technickým riešením. Pomocou systému galérií dosahuje kapacita chrámu až 1100 sediacich veriacich. Vnútorná výzdoba je v duchu protestantizmu jednoduchá. Zariadenie kostola je typicky barokové.

Žilinský kraj:

Rímsko-katolícky kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne – najstarší z dokázaných drevených kostolov na Slovensku, r. 1435. Tvar a forma vstupného západného a južného portálu je gotická, vysoká sedlová strecha je pokrytá dreveným šindľom. Vo svätyni sa na valenej doskovej klenbe nachádza maľba iluzívnej oblohy s hviezdami, ktorá prechádza do figurálnej a rastlinnej kompozície štyroch evanjelistov.

Evanjelický artikulárny kostol v Leštinách – r. 1689. Zo stavebno-konštrukčného hľadiska zodpovedá pôvodným modelom artikulárnych chrámov. Objekt má charakteristickú pozdĺžnu orientáciu v smere východ – západ a pôdorysnú formu náznaku rovnoramenného kríža. Až prekvapujúco zdobený interiér vyniká bohatosťou tvarov, rôznorodosťou motívov a pestrosťou farebných tónov.

Košický kraj:

Grécko-katolícky Chrám sv. Mikuláša Biskupa v Ruskej Bystrej –  r. 1720. Charakteristické trojpriestorové členenie so vstupnou predsieňou – babincom, loďou a polygonálne ukončenou svätyňou. Okolitá prekrásna príroda a jednoduchá drevená architektúra tvoria jedinečný harmonizujúci celok. Interiér nie je maľovaný, ale stĺpiky sú zdobené vyrezávaním. Neskorobarokový vyrezávaný ikonostas (stena oddeľujúca svätyňu od chrámovej lode) zdobí polychrómia a stĺpiky s plastickým motívom ovíjajúceho sa viniča. V chráme sa ešte stále slúžia bohoslužby.

  
Svetové dedičstvo UNESCO Drevené chrámy v slov. časti karpatského oblúka


Drevené kostoly v slovenskej časti Karpatského oblúka  
   1. Hervartov  –  rímskokatolícky kostol svätého Františka z Assisi 
   2. Tvrdošín  –  rímskokatolícky kostol Všetkých svätých 
   3. Kežmarok  –  evanjelický artikulárny kostol Najsvätejšej Trojice 
   4. Leštiny  –  evanjelický drevený artikulárny kostol 
   5. Hronsek  –  evanjelický drevený artikulárny kostol 
   6. Hronsek  –  zvonica dreveného artikulárneho kostola 
   7. Bodružal  –  gréckokatolícky chrám svätého Mikuláša 
   8. Ladomirová  –  gréckokatolícky chrám svätého Michala Archanjela (Ladomirová)
   9. Ruská Bystrá  –  gréckokatolícky chrám Prenesenia ostatkov svätého Mikuláša  
     

Investiční zlato

Výtvarné návrhy mince :
Mgr. art. Patrik Kovačovský - A
Mgr. art. Patrik Kovačovský - B
Karol Ličko - A
Karol Ličko - B
akad. soch. Vojtech Pohanka - A
akad. soch. Vojtech Pohanka - B
Pavel Károly - A
Pavel Károly - B

Doporučujeme:
- Další informace o minci
- Informační leták (PDF soubor)
Zlaté slitky značky Argor-Heraeus dovážime do ČR již 15 let! Nezapomeňte si prohlédnout rovněž ceník stříbra! Ryzost zlata obsaženého ve formě zlatých slitků je velmi vysoká. Dosahuje hodnoty 999.9 tisícin zlata, t.j. 24 karátů. Kinebar je uncový (1 Oz) zlatý slitek s hologramem.
Vídeňský filharmonik je nejoblíbenější evropskou mincí. Razí se z ryzího zlata. Nejprodávanější zlatou cihlou se letos opět stává investiční slitek o hmotnosti 100 gramů. Investiční slitky hmotnosti jedné troyské unce (1 Oz) tvoří základ investičního portfolia. První zlatá cihlička je dárek, na který se nezapomíná.
VYUŽIJTE NAŠI BEZPLATNOU LINKU

800 222 800
Pokud jsme na stránkách zlate-mince.cz nezodpověděli všechny vaše otázky, zavolejte nám! Zeptejte se na vše, co byste rádi věděli. Na bezplatné telefonní lince 800 222 800 vám rádi vysvětlíme vše co vás zajímá. Bezplatná linka je v provozu každý pracovní den od 8:00 do 16:00 hod. Naši operátoři jsou připraveni odpovědět na všechny vaše dotazy.
Poradíme vám s výběrem vhodných mincí a slitků. Doporučíme vám vhodný reprezentativní dar pro vaše blízké, nebo obchodní partnery. Informujeme vás o aktuální ceně investičního zlata. Dozvíte se podrobnosti o vaší objednávce. Rádi odpovíme na vaše dotazy. Naši specialisté mají 19 let zkušeností s prodejem investičního zlata. Obraťte se na nás s důvěrou. Těšíme se na vaše zavolání.
REGISTRACE NA ŽÁDANKU.
Získejte vzácné mince do své sbírky. Starosti nechejte na nás.
(Dejte na žádanku mince, které vám chybí. S námi můžete získat i vyprodané vzácné a žádané tituly.)


Co je to "Žádanka"? 

Poptávka, žádanka, nebo taky chyběnka je nezávazná poptávka konkrétní mince. Sběratelé kteří chtějí doplnit svou sbírku titulem, který je již vyprodán nebo je vzácný musí jejímu shánění věnovat hodně času a značné úsilí. Vyplněním žádanky přenesete tuto činnost na nás.

Mince, které nejsou skladem mají místo ceny uveden symbol a vedle něj text "Na žádanku". Kliknutím na tento text minci zapíšete do svého seznamu žádanek. Jako registrovaní uživatelé si můžete svůj seznam žádanek kdykoliv prohlédnout, doplnit, nebo z něj odstranit minci kterou jste již získali.

V případě, že mince o kterou máte zájem je skladem a nabízíme ji k prodeji, systém Vám automaticky zašle zprávu na Vaši e-mail adresu. Vy se pak můžete rozhodnout zda budete mít o minci za tuto cenu zájem, a případně si ji objednat obvyklým způsobem.

Uvedením mince do seznamu žádanek se nezavazujete k jejímu odběru.


Individuální žádanky.
Žádanku můžete vyplnit i na minci která na našich stránkách není vůbec uvedena. Nemá kód, ani nemá popis. Takové žádance říkám individuální žádanka. Individuální žádanky se liší především tím, že dostupnost v nich uvedených mincí není sledována automaticky počítačem, ale průběžně operátorem našeho e-shopu.
Svou individuální  žádanku můžete vyplnit na této stránce.

Časté otázky:

Jak získáte minci, která mi chybí? 
Výkupem ze soukromých sbírek. Tak jak noví sběratelé začínají, tak i jiní se sbíráním končí. Z nejrůznějších důvodů ruší své sbírky a nabízí nám je k odprodeji. Nejčastěji jde o prodej dědictví. Tímto způsobem se vrací do oběhu i velmi vzácné tituly, které sběratelé považují za skutečné skvosty a sami by je na burze nikdy nenabízeli.

V čem je žádanka na serveru www.Zlate-Mince.cz výhodnější?
Je zpracovávána elektronicky. Každý záznam je evidován a zatříděn. Obrátí-li se na nás majitel mincí s nabídkou odprodeje, víme rychle kdo má o tuto minci zájem. Naše adresa navíc patří mezi nejnavštěvovanější a poptávek i nabídek zpracováváme velké množství.

Jak dlouho poptávka platí? 
Trvale. Vaše poptávky evidujeme do té doby dokud Vám danou minci nezajistíme, nebo dokud ji sami neodvoláte. 

Jak rychle mi žádanou minci zajistíte? 
Pokud poptáváte mince, které jsou vyprodány nebo jsou opravdu vzácné, obrňte se trpělivostí. Plnění poptávek nelze provést dříve než nám žádanou minci nabídne k výkupu jiný sběratel.

POZNÁMKA
Mince není zobrazena ve skutečné velikosti. Kliknutím na obrázek se zvětší.
K minci je dodáván certifikát potvrzující její parametry.
Text je v slovenštině, němčině a angličtině.

Drevené chrámy


10 € - Svetové dedičstvo UNESCO Drevené chrámy v slov. časti karpatského oblúka

Slovní popis mince :

Drevený kostol, kostel, Slovensko, 10, EURO, 2010, stříbrná, hladká hrana, nápis ..., SR, Slovenský znak.
VÍTE, ŽE...?


V roku 2008 bola do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO zapísaná ďalšia kultúrna lokalita zo Slovenskej republiky ─ drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka. Zápis zahŕňa osem chrámov, ktoré boli postavené v 16. - 18. storočí. Zaraďujú sa medzi najcennejšie historické architektúry Slovenska, predstavujú jedinečnú symbiózu kresťanstva a ľudovej architektúry a dobre ilustrujú spolužitie troch kresťanských konfesií. Rímskokatolícke chrámy sa nachádzajú v Hervartove a Tvrdošíne, gréckokatolícke v Bodružali, Ladomirovej a Ruskej Bystrej a protestantské v Kežmarku, Leštinách a Hronseku.

Pri ich budovaní uplatňovali ľudoví stavitelia predovšetkým dôvernú znalosť dreva, jeho vlastností a možností. K spoločným znakom chrámov patria prevažujúce zrubové, v menšej miere stĺpikové konštrukcie. V ich typologickej rôznorodosti sa odrážajú konfesionálne odlišnosti, vplyv slohových období a osobitosti regiónov. V chrámoch sa zachovala hodnotná interiérová výzdoba...
DPH 21% v ceně

KREDIT
Kredit pro věrnostní program ZLATÉ MINCE
kód: KSSK101 nákupem získáte +1,00 ZM
kód: KSSK102 nákupem získáte +1,00 ZM
HODNOCENÍ UŽIVATELŮ
4,9

Hodnotilo 7 sběratelů

Hlasovat mohou pouze
přihlášení uživatelé!
SDÍLEJTE S PŘÁTELI

ČASTO HLEDÁTE
mince a medaile z oblasti, která vás osobně zajímá. Možná vaši pozornost zaujmou právě tato témata:

zlato stříbro
ČASOPIS MINCE A BANKOVKY
Jediný v Čechách a na Slovensku. Získáte exkluzivně pouze u nás.

DALŠÍ ČLÁNKY VÍCE O ČASOPISU
České mince jak je neznáte!
Tradice vydávání mincí z ryzího zlata a stříbra sahá v Čechách daleko do historie.

Praha - První zlaté mince razil již Jan Lucemburský. V minulém století po vzniku Československa byla ražba zlatých mincí v Čechách obnovena a pokračuje se v ní dodnes.

České mince navíc patří k nejkrásnějším na světě. Svědčí o tom řada ocenění a mezinárodní uznání, které české mince ve světě získaly. Nejkrásnější zlatá mince na světě byla česká desetitisícikoruna. Oceněná je i česká padesátikoruna s motivem Prahy. Další světové prvenství české mince drží bimetalová mince s hologramem.

Každoročně vydává Česká národní banka několik nových mincí, která připomínají rozličná významná výročí. Během desítek let tak vznikla unikátní kolekce mincí, pestrá svými motivy, tématy a výtvarným zpracováním a cenná díky své jedinečnosti. Díky malému nákladu, který je u každé vydávané mince přísně omezený, jsou české mince ozdobou všech sbírek.

Mince České republiky se staly taky oblíbeným investičním instrumentem.

Zájemci kteří by si chtěli tyto české mince prohlédnout ale nemají mnoho možností. Jejich majitelé se jimi nechlubí a v expozici České národní banky jsou vystaveny jenom některé z nich. Možná i to je důvod proč je tak vysoká návštěvnost internetových stránek na adrese www.Zlate-Mince.cz. Jejich návštěvníci zde totiž mohou najít nejen seznam a popis všech dosud vydaných českých mincí. Obdivují především profesionálně zhotovené fotografie českých mincí ve všech jejich detailech. Díky počítačovému zvětšení mincovní plochy objevují i zkušení sběratelé v plastice zvětšeného reliéfu nové a nové podrobnosti, které jim dosud žádná lupa neukázala.

Tým fotografů a specialistů firmy Zlaté Mince Numismatika, která tyto stránky vytváří nepřetržitě od roku 2003 tak shromáždil na jednom místě nepřeberné množství poutavých fotografií a zajímavých materiálů.

Stránky www.Zlate-Mince.cz jsou v tomto směru stejně jedinečné jako mince, kterým se věnují. Více než 2000 stránek plných informací a zajímavostí představuje unikátní příležitost seznámit se "zblízka" s díly předních českých výtvarníků kteří návrhy na naše české mince připravují.100 EMALANGENI
Svazijsko (eSwatini) 2010–2017

Svazijsko (častěji však Swaziland) je stát v oblasti jižní Afriky, v sousedství Mosambiku a Jihoafrické republiky. Jde o jednu z posledních diarchieí světa, jejíž král se jmenuje Mswati III.

Emitentem platidel je na území Svazijska Central Bank of Swaziland (svazijsky Umntsholi Wemaswati). Banka emitovala v roce 2017 (100 a 200 emalangeni) a 2018 (200 emalangeni; specimen) nové hybridní bankovky o nominálních hodnotách 100 a 200 emalangeni (singulár lilangeni). Tato měnová jednotka, jak je zřejmé, je zákonem stanovená pro území Svazijska. ISO kód (ISO 4217) měny je SZL. Jednou setinou lilangeni je cent (1/100). Z historického pohledu stojí za povšimnutí, že na území Svazijska v době vyhlášení nezávislosti v roce 1968 se používala měna sousední Jihoafrické republiky (dále JAR), rand. Ten byl v platnosti až do roku 1974, kdy byl nahrazen novou měnou, lilangeni. Již v roce 1980 bylo však rozhodnuto, že druhou paralelní měnou se stane opět jihoafrický rand. Tu lze vedle lilangeni používat souběžně do současnosti. Svazijsko spolu s JAR, Lesothem a Namibií vytvořilo v roce 1994 tzv. Společný měnový prostor. Znamená to, že měny zúčastněných států jsou pevně navázány na jihoafrický rand v poměru 1 : 1. Rand lze užívat na území všech čtyřech státech, avšak národní měny Svazijska, Lesotha a Namibie se na území JAR používat nemohou. Centrální banka vydává bankovky s maximální nominální hodnotou 200 emalangeni a mince ve výši do 5 emalangeni (včetně mincí v různé výši centů). Větší část mincí má výroční charakter.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 1/2019.

I Mám rád ZLATÉ MINCE .CZ
www.Zlate-Mince.cz - Investiční zlato. Zlaté investiční mince. Zlaté investiční slitky. Stříbrné mince. Limitované ražby a medaile Pražské mincovny, České mincovny a Mincovny Kremnica, mince ČNB a NBS. ©2003-2022 Zlaté mince - Numismatika. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu zakázáno.