E-shop Slovenské mince (NBS) Slovenské stříbrné


10 € - Svetové dedičstvo UNESCO Drevené chrámy v slov. časti karpatského oblúka proof


Náhled Averzní strany - 10 € - Svetové dedičstvo UNESCO Drevené chrámy v slov. časti karpatského oblúka proof Náhled Reverzní strany - 10 € - Svetové dedičstvo UNESCO Drevené chrámy v slov. časti karpatského oblúka proof


SPECIFIKACE

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 10 €
autor: Mgr. art. Patrik Kovačovský
rytec: Dalibor Schmidt
razila: Mincovňa Kremnica

průměr: 34 mm
hmotnost: 18 g
ryzost: 900/1000 Ag, 100/1000 Cu
hrana: hladká s opisem „ ─ WORLD HERITAGE ─ PATRIMOINE MONDIAL“

provedení Proof: 17 325 ks
provedení b.k.: 9 900 ks
limitovaný náklad max.: 30 000 ks
emise: 15.3.2010

10 € - Svetové dedičstvo UNESCO Drevené chrámy v slov. časti karpatského oblúka proof

Investiční zlatoInvestiční zlatonebo můžete využít


Můžete mít již zítra doma. Objednejte do 11:00 (pondělí - čtvrtek).


Chcete vědět, co znamenají zkratky Proof | B.k. | Patina ?

VÍTE, ŽE: Národná banka Slovenska (NBS) vydává pamětní stříbrné a pamětní zlaté mince Slovenska? Na www.zlate-mince.cz najdete i další produkty kremnické mincovny.
Vyprodané mince u nás získáte v numismatických aukcích.

KATEGORIE

Slovensko Slovenské stříbrné mince

VÝHODY

Diskrétní balení zásilky
Plné pojištění zásilky v ČR i v SK

SPECIFIKACE

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 10 €
Autor Mgr. art. Patrik Kovačovský
Rytec Dalibor Schmidt
Razila Mincovňa Kremnica

průměr: 34 mm
hmotnost: 18 g
ryzost: 900/1000 Ag, 100/1000 Cu
hrana: nápis: „WORLD HERITAGE - PATRIMOINE MONDIAL“

náklad provedení proof - 17325 ks
náklad provedení b.k. -   9900 ks
limitovaný náklad max. - 30000 ksemise 15. 3. 2010

10 € - Svetové dedičstvo UNESCO Drevené chrámy v slov. časti karpatského oblúka proof

Averz (lícní strana):
Na líci mince je v ľavej časti mincového poľa zobrazený Chrám sv. Mikuláša v Bodružali, vpravo od neho Kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne a nad ním kostol v Hronseku. Pri pravom okraji mince je štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je označenie nominálnej hodnoty 10 EURO. Názov štátu SLOVENSKO so štylizovaným písmenom „S" naznačujúcim cestu spájajúcu jednotlivé drevené chrámy je umiestnený v spodnej časti mincového poľa. Pod ním je letopočet 2010. Vľavo od písmena „S" je značka programu Spoločné emisie Európy znázorňujúca európsku hviezdu a symbol eura. Značka Mincovne Kremnica MK medzi dvoma razidlami je umiestnená vľavo a štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu Mgr. art. Patrika Kovačovského PK sú umiestnené vpravo od letopočtu.

Reverz (rubová strana):
Na rube mince je v pravej časti mincového poľa zobrazený Kostol sv. Františka z Assisi v Hervartove a vľavo od neho Chrám sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej. Pod ním je v troch riadkoch nápis SVETOVÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO so štylizovaným písmenom „S" naznačujúcim cestu spájajúcu jednotlivé drevené chrámy. V spodnej časti mincového poľa je nápis DREVENÉ CHRÁMY.
PODROBNOSTI K 10 € - Svetové dedičstvo UNESCO Drevené chrámy v slov. časti karpatského oblúka proof

Výbor pre svetové dedičstvo UNESCO na zasadnutí v kanadskom Quebecu rozhodol o zaradení ôsmich drevených kostolov v slovenskej časti Karpatského oblúka do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.

Ide o skupinu deviatich drevených objektov - ôsmich kostolov a jednej oddelenej zvonice - ktoré pochádzajú zo 16. - 18. storočia. Podľa vierovyznania sa delia na rímsko- katolícke, evanjelické a grécko-katolícke. Geograficky sa pamiatky nachádzajú v štyroch krajoch:

Prešovský kraj:

Kostol sv. Františka z Assissi v Hervartove – 2. pol. 15. st. Jedinečný výraz gotickej stavby kostolu dodávajú štíhle obdĺžnikové okná a strmá vysoká sedlová strecha pokrytá dreveným šindľom. V interiéri je doskový obklad, na ktorom je po celej ploche bohatá maliarska výzdoba s figurálnym a rastlinným motívom.

Evanjelický artikulárny kostol v Kežmarku – r. 1717. Zákon (artikula) v tom čase presne vymedzoval, kde a ako mohli byť protestantské (luteránske či kalvínske) kostoly postavené. V každej stolici mohli byť iba dva. Nebolo však stanovené, že museli byť z dreva, ale boli drevené preto, že to bol najlacnejší materiál. Vtedajší majstri vedeli postaviť celý objekt bez použitia klincov.

Zrubový kostol v Kežmarku je pristavaný k staršiemu murovanému objektu hostinca, ktorý začal slúžiť ako sakristia a škola. Zrub z vonkajšej strany omazali vápenno- hlinitou omietkou evokujúcou honosnú kamennú architektúru. V interiéri dominuje nevšedná dosková klenba s iluzívnou maľbou oblohy a biblickými motívmi. Výnimočný je aj ranobarokový oltár a kazateľnica. Kostol je ešte funkčný.

Grécko-katolícky Chrám sv. Mikuláša v Bodružali – r. 1658. Patrí medzi najstaršie a najlepšie zachované chrámy východného obradu na Slovensku. Osobitná architektúra, bezprostredné okolie, drevená ohrada so šindľovou strieškou a s vstupnou bránkou s makovičkou, so samostatnou zvonicou a s priľahlým cintorínom tvoria jedinečný urbanistický celok. Vnútorné zariadenie je barokové s použitím polychrómie na dreve a bohatým zlatením a striebrením architektonických článkov. Chrám je dodnes funkčný.

Grécko-katolícky Chrám sv. Michala archanjela v Ladomirovej – r. 1742. Trojpriestorový charakter reprezentatívneho chrámu zvýrazňujú stupňovité ihlanové strechy so šindľovou krytinou. Interiér je zväčša barokový. Dopĺňa ho niekoľko samostatných starších i mladších ikon, ktoré voľne visia v interiéri lode a svätyne. V chráme sa pravidelne slúžia obrady.

Banskobystricý kraj:

Evanjelický kostol a samostatne stojaca zvonica v Hronseku – r. 1726. Postavené ojedinelou stĺpikovo-rámovou konštrukciou. Valené doskové klenby v jednotlivých ramenách stavby a rovný doskový strop v mieste ich kríženia zaujmú nezvyčajným technickým riešením. Pomocou systému galérií dosahuje kapacita chrámu až 1100 sediacich veriacich. Vnútorná výzdoba je v duchu protestantizmu jednoduchá. Zariadenie kostola je typicky barokové.

Žilinský kraj:

Rímsko-katolícky kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne – najstarší z dokázaných drevených kostolov na Slovensku, r. 1435. Tvar a forma vstupného západného a južného portálu je gotická, vysoká sedlová strecha je pokrytá dreveným šindľom. Vo svätyni sa na valenej doskovej klenbe nachádza maľba iluzívnej oblohy s hviezdami, ktorá prechádza do figurálnej a rastlinnej kompozície štyroch evanjelistov.

Evanjelický artikulárny kostol v Leštinách – r. 1689. Zo stavebno-konštrukčného hľadiska zodpovedá pôvodným modelom artikulárnych chrámov. Objekt má charakteristickú pozdĺžnu orientáciu v smere východ – západ a pôdorysnú formu náznaku rovnoramenného kríža. Až prekvapujúco zdobený interiér vyniká bohatosťou tvarov, rôznorodosťou motívov a pestrosťou farebných tónov.

Košický kraj:

Grécko-katolícky Chrám sv. Mikuláša Biskupa v Ruskej Bystrej –  r. 1720. Charakteristické trojpriestorové členenie so vstupnou predsieňou – babincom, loďou a polygonálne ukončenou svätyňou. Okolitá prekrásna príroda a jednoduchá drevená architektúra tvoria jedinečný harmonizujúci celok. Interiér nie je maľovaný, ale stĺpiky sú zdobené vyrezávaním. Neskorobarokový vyrezávaný ikonostas (stena oddeľujúca svätyňu od chrámovej lode) zdobí polychrómia a stĺpiky s plastickým motívom ovíjajúceho sa viniča. V chráme sa ešte stále slúžia bohoslužby.

  
Svetové dedičstvo UNESCO Drevené chrámy v slov. časti karpatského oblúka


Drevené kostoly v slovenskej časti Karpatského oblúka  
   1. Hervartov  –  rímskokatolícky kostol svätého Františka z Assisi 
   2. Tvrdošín  –  rímskokatolícky kostol Všetkých svätých 
   3. Kežmarok  –  evanjelický artikulárny kostol Najsvätejšej Trojice 
   4. Leštiny  –  evanjelický drevený artikulárny kostol 
   5. Hronsek  –  evanjelický drevený artikulárny kostol 
   6. Hronsek  –  zvonica dreveného artikulárneho kostola 
   7. Bodružal  –  gréckokatolícky chrám svätého Mikuláša 
   8. Ladomirová  –  gréckokatolícky chrám svätého Michala Archanjela (Ladomirová)
   9. Ruská Bystrá  –  gréckokatolícky chrám Prenesenia ostatkov svätého Mikuláša  
     

Investiční zlato

Výtvarné návrhy mince :
Mgr. art. Patrik Kovačovský - A
Mgr. art. Patrik Kovačovský - B
Karol Ličko - A
Karol Ličko - B
akad. soch. Vojtech Pohanka - A
akad. soch. Vojtech Pohanka - B
Pavel Károly - A
Pavel Károly - B

Doporučujeme:
- Další informace o minci
- Informační leták (PDF soubor)

NÁKUP ZLATA A MINCÍ V KOSTCE

S námi je bezpečný, diskrétní a jednoduchý. Jste-li nový zákazník, zavolejte nám. Rádi vám vysvětlíme specifika obchodu se zlatem. Pravidla jsou jednoduchá a rychle si je osvojíte.

PRODEJ ZLATA V KOSTCE

Výkup zlata je u nás stejně snadný, jako jeho prodej. Nezapomeňte si prohlédnout rovněž ceník stříbra! Investiční zlato - Zlín. Specializovaný prodejce investičního zlata Vyberte si investiční zlaté slitky značek Argor-Heraeus, Pamp nebo Münze Österreich. Kinebar je uncový (1 Oz) zlatý slitek s hologramem. Investiční mince Maple Leaf je nejmenší dostupná investiční mince.

CHCETE PORADIT S VÝBĚREM?

Vídeňský filharmonik je nejoblíbenější evropskou mincí. Razí se z ryzího zlata. První zlatá cihlička je dárek, na který se nezapomíná. Nejprodávanější zlatou cihlou se letos opět stává investiční slitek o hmotnosti 100 gramů. Kilo zlata je výmluvným symbolem bohatství. Slavný Krugerrand je nadále cenově nejvýhodnější formou nákupu zlatých mincí. Zlatý slitek švýcarské značky Pamp zdobí nádherná plastika bohyně hojnosti.


  800 222 800

Pokud jsme na stránkách zlate-mince.cz nezopověděli všechny vaše otázky, zavolejte nám! Na bezplatné lince 800 222 800 vám rádi vysvětlíme vše co vás zajímá. Bezplatná linka je v provozu každý pracovní den od 8:00 do 16:00 hod. ...

Tyto stránky zlepšujeme pomocí cookies. Jejich používáním s tímto vyjadřujete souhlas.
10 € - Svetové dedičstvo UNESCO Drevené chrámy v slov. časti karpatského oblúka proof NÁKUP BEZ REGISTRACE.
Nakupujte pohodlně a jednoduše. Starosti nechejte na nás.
Zboží Vám doručíme cenným psaním České pošty.
(diskrétní obal, bezpečnostní balení, pojištění zásilky na plnou hodnotu obsahu)

Vybraný produkt:

Počet:

Způsob dodání:

Jméno:

!

Adresa:

!

Město:

!

PSČ:

!

Telefon:

!

E-mail adresa:

!

Poznámka:

Kontrolní kód:

!

Opište kontrolní kód z obrázku do políčka.

*Cena je včetně DPH (Investiční zlato se sazbou 0 %). Koupí se nezavazujete k dalším odběrům. Jednotný poplatek za expedici zásilky 150 Kč platí pro celou ČR a zahrnuje již balné, poštovné a pojištění zásilky.POZNÁMKA
Mince není zobrazena ve skutečné velikosti. Kliknutím na obrázek se zvětší.
K minci je dodáván certifikát potvrzující její parametry.
Text je v slovenštině, němčině a angličtině.

Drevené chrámy


10 € - Svetové dedičstvo UNESCO Drevené chrámy v slov. časti karpatského oblúka

Slovní popis mince :

Drevený kostol, kostel, Slovensko, 10, EURO, 2010, stříbrná, hladká hrana, nápis ..., SR, Slovenský znak.
VÍTE, ŽE...?


V roku 2008 bola do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO zapísaná ďalšia kultúrna lokalita zo Slovenskej republiky ─ drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka. Zápis zahŕňa osem chrámov, ktoré boli postavené v 16. - 18. storočí. Zaraďujú sa medzi najcennejšie historické architektúry Slovenska, predstavujú jedinečnú symbiózu kresťanstva a ľudovej architektúry a dobre ilustrujú spolužitie troch kresťanských konfesií. Rímskokatolícke chrámy sa nachádzajú v Hervartove a Tvrdošíne, gréckokatolícke v Bodružali, Ladomirovej a Ruskej Bystrej a protestantské v Kežmarku, Leštinách a Hronseku.

Pri ich budovaní uplatňovali ľudoví stavitelia predovšetkým dôvernú znalosť dreva, jeho vlastností a možností. K spoločným znakom chrámov patria prevažujúce zrubové, v menšej miere stĺpikové konštrukcie. V ich typologickej rôznorodosti sa odrážajú konfesionálne odlišnosti, vplyv slohových období a osobitosti regiónov. V chrámoch sa zachovala hodnotná interiérová výzdoba...
DPH 21% v ceně

DOSTUPNOST
Dostupnost zboží: Centrála - Dostupnost na prodejnách ?
kód: KSSK101 - Svetové dedičstvo UNESCO Drevené chrámy v slov. časti karpatského oblúka proof24 hodin

KREDIT
Kredit pro věrnostní program ZLATÉ MINCE
kód: KSSK101 nákupem získáte +1,00 ZM
kód: KSSK102 nákupem získáte +1,00 ZM
HODNOCENÍ UŽIVATELŮ

4

Hodnotilo 10 sběratelů

Hlasovat mohou pouze
přihlášení uživatelé!
SDÍLEJTE S PŘÁTELI

T

Trvalá objednávka - Stříbrné mince Slovenska Proof 1 Kč

2

2020 - 10 € - Slovenské národné divadlo – 100. výročie založenia Ag Proof 749 Kč
2019 - 10 € - Vymenovanie A. Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa – 200. výročie Ag Proof 815 Kč
2019 - 10 € - Univerzita Komenského v Bratislave – 100. výročie vzniku Ag Proof 778 Kč
2019 - 10 € - Michal Bosák – 150. výročie narodenia Ag Proof 815 Kč
2018 - 10 € - Plavba prvého parníka na Dunaji v Bratislave – 200. výročie Ag b.k. 588 Kč
2018 - 10 € - Dušan Samuel Jurkovič – 150. výročie narodenia Ag Proof 761 Kč
2018 - 10 € - Adam František Kollár – 300. výročie narodenia Ag Proof 748 Kč
2017 - 20 € - Levoča a 500. výr. dokončenia hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba Ag b.k. 1 221 Kč
2017 - 10 € - Božena Slančíková-Timrava – 150. výročie narodenia Ag Proof 759 Kč
2016 - 10 € - Ladislav Nádaši-Jégé - 150. výročie narodenia Ag Proof 729 Kč
2016 - 10 € - Juraj Turzo - 400. výročie úmrtia Ag Proof 787 Kč
2016 - 10 € - Ján Jesenius - 450. výročia narodenia Ag Proof 787 Kč
2014 - 10 € - Jozef Murgaš - 150. výročie narodenia b.k. 560 Kč
2013 - Proof 20 € - Košice - Európske hlavné mesto kultúry 1 122 Kč
2013 - 10 € - Národná banka Slovenska - 20. výročie vzniku b.k. 669 Kč
2013 - 10 € - Matica slovenská - 150. výročie založenia b.k. 660 Kč
2013 - 10 € - Jozef Karol Hell - 300. výročie narodenia b.k. 660 Kč
2012 - Proof 20 € - Pamiatková rezervácia Trenčín 1 265 Kč
2012 - 10 € - Majster Pavol z Levoče b.k. 650 Kč
2012 - 10 € - Anton Bernolák - 250. výročie narodenia Ag Proof 599 Kč
2011 - Proof 20 € - Pamiatková rezervácia Trnava 1 360 Kč
2011 - 10 € - Zoborské listiny -900. výročí Ag Proof 555 Kč
2011 - 10 € - Memorandum národa slovenského - 150. výročie prijatiaí Ag b.k. 650 Kč
2011 - 10 € - Ján Cikker - 100. výročie narodenia Ag Proof 611 Kč
20 € - Ochrana prírody a krajiny - Národný park Poloniny proof 923 Kč

1

1000 Sk Rozlúčka s korunovou menou a slovenskou korunou 2 450 Kč
10 € - Svetové dedičstvo UNESCO Drevené chrámy v slov. časti karpatského oblúka proof 590 Kč
10 € - Martin Kukučín - 150. výročie narodenia proof 428 Kč
UMÍME VÁM PORADIT

Pro chemika je diamant čistý uhlík stejně jako grafit. Pro klenotníka je surový diamant příležitostí stvořit nádherný šperk. Investor si cení dlouhodobého růstu cen diamantů, který mu přináší zisk. Pro každého je diamant tím nejcennějším dárkem.

Na prodej zlata se specializujeme již 17 let!KRÁTKÉ ZPRÁVY
Stručně co je ve světě zlata a numismatiky nového.Nepřehlédněte: Emisní plán ČNB. Chcete vědět jaké mince bude Česká národní banka vydávat v letech 2021-2025? Tady jste správně.
Aktuální informace týkající se prodeje mincí ČNB můžete nově sledovat i na stránce vyhrazené tomuto tématu: Prodej mincí ČNB. Dozvíte se zde podrobnosti k probíhajícím emisím a naleznete zde i odpovědi na často kladené dotazy našich klietnů.
Oblíbené 20 Kč mince s portréty T. G. Masaryka a dalších československých osobností bude ČNB vydávat i ve sběratelské sadě. Její emise je ohlášena na 1. 7. 2019. Sledujte další informace na stránce Sada 20 Kč
Jubilejní dukáty se razí exkluzivně s ročníkem 2018. Český lev, Moravská orlice, Slezská orlice a Slovenský dvojkříž jsou připomínkou 100 let od založení Československa.
Nově najdete v naší nabídce pro investory rovněž švýcarské slitky pocházející z rafinérie Argor Heraeus zhotovené z atraktivních drahých kovů: platiny a paládia.


ČASOPIS MINCE A BANKOVKY
Jediný v Čechách a na Slovensku. Úryvky z publikovaných článků:

Nejkrásnější medailony Karolínská kolekce kompletní
Exkluzivní sadu pamětních medailonů inspirovaných slavnou českou mincí Nové Město pražské ze sady Karel IV., vyrazila Pražská mincovna. Náměty pro čtyři nové tituly vytvořil akademický sochař a medailér Vladimír Oppl.Zlatá desetitisícikoruna Karel IV. – Nové Město pražské (emise ČNB) se zařadila k legendám české mincovní tvorby. V prestižní anketě každoročně pořádané v USA časopisem World Coin News a nakladatelstvím Krause Publications získala na přelomu tisíciletí titul Nejkrásnější zlatá mince roku 1999. Celá emise je samozřejmě už dávno beznadějně vyprodaná, slavný motiv se však znovu objevil na pamětních medailonech Pražské mincovny, která k jejich ražbě získala autorská práva i souhlas České národní banky.
K motivu připomínajícímu založení Nového Města pražského navíc přibyly další tři návrhy z ateliéru Vladimíra Oppla, takže vznikla zajímavá sada čtyř medailonů tematicky zaměřených na období vlády Karla IV. Zajímavostí je, že tyto návrhy měl autor téměř patnáct let uložené v archivu, původně byly totiž určeny pro pamětní mince České národní banky.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 3/2013Úvod do grošového období (11) Padělky, falza, kopie a poklady
Od okamžiku, kdy existují mince, existuje současně i snaha po jejich padělání. Z numismatického hlediska dnes rozlišujeme mincovní padělky a falza.Zatímco padělek byl zhotoven za účelem obohacení výrobce uvedením padělku do oběhu ve funkci platidla a je tedy dobovým dokladem. nepoctivosti a padělatelství; numismatické falzum bylo zhotoveno v pozdější době a jeho určením je oklamat sběratele. Mincovní padělek je tedy cenným historickým dokumentem a pramenem, často cennějším než originál padělané mince (srov. např. měděné groše Václava IV.). Naproti tomu falzum je bezcenným produktem nepoctivého jednání.
Vedle padělků a falz existuje ještě třetí kategorie nepůvodních ražeb a jimi jsou kopie a napodobeniny. V případě pražských grošů byla během 20. století v ydána celá řada mincí, které se inspirovaly obrazem pražských grošů nebo pražské groše více či méně obrazově imitovaly. K takov ým kopiím patří např. pamětní kutnohorský groš ražený v období 1. Československé republiky, dále pamětní groše prodávané jako turistický suvenýr ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře (hliníkové odražky si mohli návštěvníci sami v yrazit), of iciální ražby medailového charakteru nebo mince z řady replik středověkých mincí brněnské f irmy Antiquanova medailéra Petra Souška. Tyto repliky se zpravidla obrazem, značkou, často i kovem odlišují zřetelně od originálů. I přesto se ale poměrně často najdou poctiví prodejci, kteří neváhají kopii v ydávat za originál. Zvláště aukční servery jsou takových případů plné – viz také diskuse na sberatel.com.
Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 3/2012

RYZOST INVESTIČNÍHO ZLATA
Zákonem je stanovena minimální ryzost investičního zlata. Mince nebo slitky s nižší, než předepsanou ryzostí nemohou být za investiční zlato ani označovány, ani nemohou být prodávány bez DPH. U mincí je předepsaná ryzost nižší s ohledem na tradiční historické ražby. Moderní investiční zlaté mince mají stejně jako slitky nejvyšší ryzost, t.j. obsahují 99,99 procenta zlata
ZLATO.
Zlato. Latinsky Aurum. Pro jednoho chemický prvek, pro jiného talisman pro štěstí, pro jiné koncentrované jmění. Zlato ovlivňovalo osudy lidí a národů, obchod a vývoj peněžního systému od biblických dob, bylo symbolem moci, vzbuzovalo vášně. Příběh posedlosti zlatem začíná magickou, náboženskou a uměleckou rolí zlata, pokračuje ražením mincí a přeměnou na peníze, vrcholí zlatým standardem. Dnes žijeme v době, kdy mnozí přezíravě tvrdí, že zlata se nenají. Není větší omyl. Protože pokud zase přijde doba, kdy bude nedostatek svobody nebo jídla, pak zlato bude jediná měna, která vám je zajistí...
ZLATO.
Zlato. Latinsky Aurum. Pro jednoho chemický prvek, pro jiného talisman pro štěstí, pro jiné koncentrované jmění. Zlato ovlivňovalo osudy lidí a národů, obchod a vývoj peněžního systému od biblických dob, bylo symbolem moci, vzbuzovalo vášně. Příběh posedlosti zlatem začíná magickou, náboženskou a uměleckou rolí zlata, pokračuje ražením mincí a přeměnou na peníze, vrcholí zlatým standardem. Dnes žijeme v době, kdy mnozí přezíravě tvrdí, že zlata se nenají. Není větší omyl. Protože pokud zase přijde doba, kdy bude nedostatek svobody nebo jídla, pak zlato bude jediná měna, která vám je zajistí...
ZLATÉ MINCE ZARUČUJÍ ANONYMITU VLASTNICTVÍ
Technologie ražby investičních mincí nedovoluje jejich označení sériovými čísly. Mince jsou proto anonymní a poskytují svému majiteli větší soukromí při nakládání s nimi. Tato výhodná vlastnost však může být na přítěž v situaci, kdy potřebujete prokázat vlastnictví zlatých mincí. Například v případě jejich zcizení.
www.Zlate-Mince.cz - Investiční zlato. Zlaté investiční mince. Zlaté investiční slitky. Stříbrné mince. Limitované ražby a medaile Pražské mincovny, České mincovny a Mincovny Kremnica, mince ČNB a NBS. ©2003-2020 Zlaté mince - Numismatika