Zlato 1970.31 $/Oz
Stříbro 24.11 $/Oz
Platina 997.67 $/Oz
Paládium 1492.63 $/Oz
E-shop Slovenské mince (NBS) Slovenské stříbrné

1996 - Proof. - 200 Sk 250. Výročí narození Morica Beňovského


Náhled Averzní strany - 1996 - Proof. - 200 Sk 250. Výročí narození Morica Beňovského Náhled Reverzní strany - 1996 - Proof. - 200 Sk 250. Výročí narození Morica Beňovského
VYPRODÁNO
dlohodobě nedostupné


NA ŽÁDANKU O ŽÁDANKÁCH
SPECIFIKACE
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Sk
Autor: Miroslav Ronai
Razila Mincovňa Kremnica

průměr: 34 mm
hmotnost: 20 g
ryzost: 750/1000 Ag, 250/1000 Cu
hrana: hladká, s vlysem: „IN ADVERSOS ET PROSPERIS“
provedení Proof - 2000 ks b.k. - 21400 ks

1996 - Proof. - 200 Sk 250. Výročí narození Morica Beňovského

Líc Líc


jak získat vzácné, vyprodané minceChcete vědět, co znamenají zkratky Proof | B.k. | Patina ?

VÍTE, ŽE: Národná banka Slovenska (NBS) vydává pamětní stříbrné a pamětní zlaté mince Slovenska? Na www.zlate-mince.cz najdete i další produkty kremnické mincovny.
ČNB prodává pamětní mince jen ve specializovaných prodejnách numismatiky.

KATEGORIE

Slovensko Slovenské stříbrné mince

VÝHODY

Diskrétní balení zásilky
Plné pojištění zásilky v ČR i v SK

SPECIFIKACE

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Sk
Autor Miroslav Ronai
Razila Mincovňa Kremnica

průměr: 34 mm
hmotnost: 20 g
ryzost: 750/1000 Ag, 250/1000 Cu
hrana: hladká, s vlysem : „IN ADVERSOS ET PROSPERIS“ 
provedení Proof - 2000 ks                   b.k. -  23400 ks 

ČASTO VÁS ZAJÍMÁ
Máte zlato skladem? Zlato skladem je výrazně označeno textem SKLADEM. Máte-li zájem o větší množství stejného výrobku, nebo výrobek není k dispozici na vámi preferované prodejně, potvrdíme vám jeho dostupnost obratem.
Je aktuální cena zlata? Výkupní i prodejní ceny aktualizujeme denně. U objednávek investičního zlata, stříbra, platiny a dalších investičních kovů je cena fixována NONSTOP. Úhradu stačí provést během dalšího pracovního dne.
Je zaslání zlata bezpečné? Absolutně. Máme 19 let zkušeností s diskrétním a hlavně spolehlivým doručováním hodnotných zásilek našim klientům v ČR i na Slovensku.
Dodáváte zlato i na Slovensko? Áno. Vaše objednávky si môžete vyzdvihnúť v Bratislave, Brně alebo vo Vsetíne. Spoľahlivo vám ich doručíme aj do každého mesta a obce Slovenska.

1996 - Proof. - 200 Sk 250. Výročí narození Morica Beňovského

Averz (lícní strana):
Uprostred mincového poľa je vyobrazená dobová plachetnica na rozbúrených vlnách. Vľavo od nej je štátny znak Slovenskej republiky, pri spodnom okraji mince je uvedený názov štátu "SLOVENSKÁ REPUBLIKA" a letopočet razby.

Reverz (rubová strana):
Na mincovom poli je centrálne umiestnený portrét Mórica Beňovského. Pri hornom okraji mince je uvedené meno a priezvisko portrétovaného, pri spodnom okraji je uvedená nominálna hodnota a letopočty Beňovského narodenia a úmrtia.
PODROBNOSTI K 1996 - Proof. - 200 Sk 250. Výročí narození Morica Beňovského

Pamětní stříbrná mince v nominální hodnotě 200 slovenských korun ražená při příležitosti 250. výročí narození Mórice Beňovského

Gróf Móric Beňovský, typický představitel doby osvícenství, rozvoje dopravy a obchodu, cestovatel neprobádaných oblastí, francouzský plukovník, král Madagaskaru a první slovenský autor světového literárního bestselleru se podle názoru historiků narodil 20.9.1746 na Slovensku ve Vrbovém u Pieštan. Po zajetí v bojích za nezávislost Polska a deportování na Kamčatku zorganizoval útěk a absolvoval první známou plavbu od severovýchodních k jihovýchodním břehům Asie do Macaa. Francouzský král jej pověřil výpravou na Madagaskar, kde sjednotil část ostrova a domorodé kmeny mu udělili titul král králů. Po návratu se v Rakousku pokusil o vybudování námořní flotily a zámořského obchodu. Po neúspěšném pokusu stát se generálem americké armády zorganizoval opět výpravu na Madagaskar, při, které v roce 1786 padl v boji s Francouzy. Jeho paměti z cest vydali v roce 1790 v Londýně a doposud vyšly nejméně ve 20. vydáních ve více jako deseti jazycích.

A commemorative silver 200 Sk coin minted and the occasion of the 250th birthday of Móric Beňovský

Count Móric Beňovský was a typical representative of the period of Enlightenment and the development of transportation and trade, and explorer of unknown regions, a French colonel, the King of Madagascar, and the first Slovak author of a best seller with worldwide reputation. According to historians, he was born on September 20, 1746, in Vrbové by Piešťany, Slowakia. After having been captured in the fight for the independence of Poland and deported to Kamchatka, he escaped and was the first known person to sail form the northeastern shores of Asia to Macao in the Southeast. The French king commissioned him to lead an expedition to Madagascar. He united part of the island, and the native tribes gave him the title of the Kong of Kings. After his return to Austria, he tried to establish a naval fleet and overseas trade. When he failed to become a general in the American army, he organized an expedition to Madagascar during which he fell in a battle with the French in 1786. The memories of his travels were published in London in 1790 and have seen at least 20 editions in more the 10 languages.

Silberne Gedenkmünze im Wert von 200 slowakischen Kronen geprägt anlässlich der 250. Wiederkehr des Geburtstages von Móric Beňovský

Móric Beňovský, ein typischer Vertreter des Aufklärungszeitalters, eines Zeitalters der raschen Entwicklung des Verkehrswesens und des Handels, Erforschung unerschlossener Gebiete, ein französischer Oberst, der König von Madagaskar und der erste-slowakische Autor eines literarischen Bestsellers wurde am 20.September 1746 im slowakischen Ort Vrbové bei Piešťany geboren, wie uns die Historiker berichten. Nach seiner Gefangennahme in Kämpfen für die Unabhängigkeit Polens und der Deportation nach Kamtschatka organisierte er Flucht und unternahm die erste bekannte Schiffahrt von nordöstlichen zu südöstlichen Meeresufern Asiens, nach Macao. Der französische Köning beauftragte ihn mit Führung einer Expedition nach Madagaskar. Er vereinte einen Teil der Insel und der Könige. Nach der Rückkehr versuchte er in Österreich Handelsmarine aufzubauen. Nach einem erfolglosen Versuch, General der amerikanischen Armee zu werden, organisierte er eine neue Expedition nach Madagaskar. Während dieser Expedition fiel Beňovský im Kampf mit französischen Soldaten. Seine Reiseberichte wurden im Jahre 1790 in London veröffentlicht; diese Memoiren erschienen bisher in mindestens 20 Ausgaben und in mehr als zehn verschiedenen Sprachen.

 

Móric Beňovský
Pamětní stříbrná mince ke 250. výroční narození Mórica Beňovského

Gróf Móric Beňovský je pozoruhodnou, mnohostrannou, ale i protiřeční osobností. Prožil krátký a bouřlivý život. Tento mimořádně aktivní a talentovaný voják, mořeplavec a světoběžník zasáhl do dějin vícero zemí čtyřech kontinentů. V jeho životě je mnoho nejasností, které si vyžadují delší studium. I přesto, , že plynule mluvil a psal vícero jazyky, důkazy hovoří o jeho slovenském původě. Rodina Beňovského v mnohých dokladech používala slovenštinu a on sám byl od roku 1761 zapsán v matrice piaristického gymnázia ve Sv. Jure jako žák slovenské národnosti.

Podle zachovaných materiálů se historici přiklánějí k názoru, že Móric Beňovský se narodil 20.září 1746 ve Vrbovém. Už v mládí vstoupil do armády. Roku 1768 utekl do Polska, kde se o rok později zúčastnil v bojích Barské konfederace proti carské armádě. Padl do ruského zajetí a internovali ho do Kazaně.

Po neúspěšném pokuse o útěk ho v roce 1770 poslali do vyhnanství na Kamčatku, kde zorganizoval vzpouru a spiklenci se roku 1771 odplavili podél  Kurilských ostrovů, Japonska a Tchaj-wanu do Macaa, přičemž se dostali i břehům severní Ameriky. Byla to první známá plavba od severovýchodních břehů Asie k jihovýchodním. Tuto oblast později prozkoumal britský mořeplavec James Cook, který před svými cestami studoval i zprávy z plavby Beňovského. Z Macaa odcestoval do Francie, přitom poprvé navštívil Madagaskar.

V Paříži se mu podařilo získat důvěru Ludvíka XVI., který mu – i když byl cizinec – udělil hodnost plukovníka a „velitele ve jménu krále na ostrově Madagaskar“ a pověřil ho roku 1773 vedením kolonizační výpravy na ostrov. Beňovský se snažil o jeho sjednocení, hospodářské a kulturní pozdvihnutí, zakázal některé kruté zvyky. Vybudoval tu síť obchodních stanic a cest. Získal podporu domorodých kmenů, které mu r. 1776 udělili titul ampansakabé, tj. král králů. Byl prvním sjednotitelem národnostních skupin a malých království na Madagaskaru. Jeho snahy však narazily na odpor Francie, proto r. 1776 opustil ostrov a když v Paříži nezískal podporu, hledal ji v Anglii a na vídeňském dvoře.

Roku 1778 ho královna, na přímluvu své dcery francouzské královny Marie Antoinetty, povýšila na grófa hlavně za jeho zásluhy na Madagaskaru. Po krátkém působení v rakouské armádě se snažil o vybudování námořní flotily a zámořského obchodu ve Fiumě (dnešní Rijeka). Po nezdarech odešel zpět do Francie, kde se spřátelil s Benjaminem Franklinem, vyslancem USA. S jeho pomocí se snažil získat hodnost generála americké armády, ale bez úspěchu.

S podporou Franklina a Johna Hyacintha de Magellana, potomka slavného portugalského mořeplavce a člena londýnské vědecké společnosti zorganizovali roku 1784 americkou výpravu na Madagaskar. Zaměřil se na opětovné získávání pozic mezi domorodými kmeny a prohlásil se za císaře Madagaskaru.

To Francouzi považovali za ohrození svých zájmů a vyslali proti němu vojenskou výpravu. Padl v obranném boji o hlavní město svého království Mauretánii roku 1786.

Beňovského paměti z cest vydal Magellan v roce 1790 v Londýně. Okamžitě se staly bestsellerem. Od té doby vyšly nejméně ve 20 vydáních ve více jak deseti jazycích.- Co je to žádanka mincí?
- Další informace o této minci

Beňovský - popis mince :

Na líci dvěstěkoruny je uprostřed mincového pole vyobrazená dobová plachetnice na rozbouřených vlnách. Vlevo je umístěn státní znak Slovenské republiky. U spodního okraje mince je ve dvou řádcích uveden název státu Slovenská republika, pod ním letopočet ražby 1996. Pod zobrazenými vanami jsou umístěny iniciály jména a příjmení autora výtvarného návrhu Miroslava Ronaia MR, vpravo značka Mincovny Kremnica MR.

Na rubu dvěstěkorunové je portrét Morice Beňovského. Vlevo od portrétu je uvedeno jméno Móric, vpravo příjmení Beňovský. Označení nominální hodnoty 200 Sk je ve dvou řádcích vedle portrétu. Letopočty narození 1746 a úmrtí 1786 jsou umístěny u spodního okraje mince.

200 Sk 250. výročí narození Mórica Beňovského

Móric Beňovský (20. září 1746 - 23. května 1786) – slovenský cestovatel a dobrodruh. Autor poutavě napsaného cestopisného deníku, který se stal světovým bestsellerem. Na svých cestách se dostal až na ostrov Madagaskar, kde se stal místním králem.

Móric Beňovský se narodil v obci Vrbové nedaleko Piešťan. Pocházel ze šlechtického rodu z Beňova, přičemž jeho otec byl vojenským plukovníkem. On sám se stal vojákem a v řadách rakouské císařské armády se účastnil sedmileté války. Kvůli obvinění z odpadlictví od katolické církve i kvůli sporům o dědictví uprchl do Polska, kde bojoval proti ruské intervenci. Rusy byl zajat a nejprve vězněn v Kazani, odkud uprchnul do Petrohradu. Při pokusu o opuštění země na holandské lodi, byl jejím kapitánem předán carským úřadům, které ho poslaly do vyhnanství na daleký poloostrov Kamčatka. Tam se mu podařil další útěk: roku 1771 se na ukradené lodi dostal nejprve na ostrov Macao a potom do Francie, kde vstoupil do armády. Ludvíkem XV., na něhož udělal velký dojem, byl pověřen, aby zastupoval Francii na ostrově Madagaskar. V roce 1776 byl Beňovský domorodými náčelníky zvolen za krále Madagaskaru. Jeho služby po návratu do Francie ocenil král Ludvík XVI., který ho povýšil na generála a udělil mu doživotní rentu.

Koncem roku 1777 se Beňovský vrátil do monarchie, kde mu, už jako slavnému cestovateli, byla udělena amnestie, získal titul grófa a mohl se vrátit do císařské armády.

Vytvořil projekty námořního obchodu pro Uhersko a obchodní cesty z Komárna do Rijeky, ty mu ale úřady neschválily. Při pobytu v monarchii se ještě stačil zapojit do války proti Prusku. Začal se proto poohlížet po dalším dobrodružství. Díky známosti s Benjaminem Franklinem se v roce 1779 vypravil do Ameriky, kde účastnil bojů za nezávislost. Velel mu Kazimierz Pulaski, polský šlechtic, s nímž se Beňovský znal už z Francie.

Kongresu USA dokonce nabídl kolonizaci Madagaskaru. V roce 1785 se vrátil na ostrov, tentokrát ale ve službách Anglie a proti Francouzům podnítil povstání domorodého obyvatelstva. Zároveň ze své osady Mauritánie řídil obchody s otroky. Francouzům brzy došla trpělivost a na Madagaskar poslali armádu. Beňovský zahynul v boji i se dvěma ruskými druhy, kteří ho následovali až z Kamčatky.

Beňovského bouřlivý život se stal námětem několika knih a také sedmidílného televizního seriálu Vivat Beňovský, který natočila Československá televize ve spolupráci s maďarskou televizí v roce 1975. Roli Beňovského ztvárnil Jozef Adamovič. 

Investiční zlato ČNB neprodává. Investiční zlato ve formě slitků nevyrábí ani žádná česká mincovna. Vyberte si investiční zlaté slitky značek Argor-Heraeus, Pamp nebo Münze Österreich. Zlaté slitky značky Argor-Heraeus dovážime do ČR již 15 let! Vyberte si investiční zlaté mince světových značek. Představíme vám je.
Kilo zlata je výmluvným symbolem bohatství. Vídeňský filharmonik je nejoblíbenější evropskou mincí. Razí se z ryzího zlata. Zlatý slitek švýcarské značky Pamp zdobí nádherná plastika bohyně hojnosti. Nejprodávanější zlatou cihlou se letos opět stává investiční slitek o hmotnosti 100 gramů.
VYUŽIJTE NAŠI BEZPLATNOU LINKU

800 222 800
Pokud jsme na stránkách zlate-mince.cz nezodpověděli všechny vaše otázky, zavolejte nám! Zeptejte se na vše, co byste rádi věděli. Na bezplatné telefonní lince 800 222 800 vám rádi vysvětlíme vše co vás zajímá. Bezplatná linka je v provozu každý pracovní den od 8:00 do 16:00 hod. Naši operátoři jsou připraveni odpovědět na všechny vaše dotazy.
Poradíme vám s výběrem vhodných mincí a slitků. Doporučíme vám vhodný reprezentativní dar pro vaše blízké, nebo obchodní partnery. Informujeme vás o aktuální ceně investičního zlata. Dozvíte se podrobnosti o vaší objednávce. Rádi odpovíme na vaše dotazy. Naši specialisté mají 20 let zkušeností s prodejem investičního zlata. Obraťte se na nás s důvěrou. Těšíme se na vaše zavolání.
REGISTRACE NA ŽÁDANKU.
Získejte vzácné mince do své sbírky. Starosti nechejte na nás.
(Dejte na žádanku mince, které vám chybí. S námi můžete získat i vyprodané vzácné a žádané tituly.)


Co je to "Žádanka"? 

Poptávka, žádanka, nebo taky chyběnka je nezávazná poptávka konkrétní mince. Sběratelé kteří chtějí doplnit svou sbírku titulem, který je již vyprodán nebo je vzácný musí jejímu shánění věnovat hodně času a značné úsilí. Vyplněním žádanky přenesete tuto činnost na nás.

Mince, které nejsou skladem mají místo ceny uveden symbol a vedle něj text "Na žádanku". Kliknutím na tento text minci zapíšete do svého seznamu žádanek. Jako registrovaní uživatelé si můžete svůj seznam žádanek kdykoliv prohlédnout, doplnit, nebo z něj odstranit minci kterou jste již získali.

V případě, že mince o kterou máte zájem je skladem a nabízíme ji k prodeji, systém Vám automaticky zašle zprávu na Vaši e-mail adresu. Vy se pak můžete rozhodnout zda budete mít o minci za tuto cenu zájem, a případně si ji objednat obvyklým způsobem.

Uvedením mince do seznamu žádanek se nezavazujete k jejímu odběru.


Individuální žádanky.
Žádanku můžete vyplnit i na minci která na našich stránkách není vůbec uvedena. Nemá kód, ani nemá popis. Takové žádance říkám individuální žádanka. Individuální žádanky se liší především tím, že dostupnost v nich uvedených mincí není sledována automaticky počítačem, ale průběžně operátorem našeho e-shopu.
Svou individuální  žádanku můžete vyplnit na této stránce.

Časté otázky:

Jak získáte minci, která mi chybí? 
Výkupem ze soukromých sbírek. Tak jak noví sběratelé začínají, tak i jiní se sbíráním končí. Z nejrůznějších důvodů ruší své sbírky a nabízí nám je k odprodeji. Nejčastěji jde o prodej dědictví. Tímto způsobem se vrací do oběhu i velmi vzácné tituly, které sběratelé považují za skutečné skvosty a sami by je na burze nikdy nenabízeli.

V čem je žádanka na serveru www.Zlate-Mince.cz výhodnější?
Je zpracovávána elektronicky. Každý záznam je evidován a zatříděn. Obrátí-li se na nás majitel mincí s nabídkou odprodeje, víme rychle kdo má o tuto minci zájem. Naše adresa navíc patří mezi nejnavštěvovanější a poptávek i nabídek zpracováváme velké množství.

Jak dlouho poptávka platí? 
Trvale. Vaše poptávky evidujeme do té doby dokud Vám danou minci nezajistíme, nebo dokud ji sami neodvoláte. 

Jak rychle mi žádanou minci zajistíte? 
Pokud poptáváte mince, které jsou vyprodány nebo jsou opravdu vzácné, obrňte se trpělivostí. Plnění poptávek nelze provést dříve než nám žádanou minci nabídne k výkupu jiný sběratel.

POZNÁMKA
Mince není zobrazena ve skutečné velikosti. Kliknutím na obrázek se zvětší.
K minci je dodáván certifikát potvrzující její parametry. 
Text je v slovenštině, němčině a angličtině.

 


DPH 21% v ceně

Prodej zboží s místem dodání mimo Českou republiku podléhá dle § 110 zvláštnímu režimu jednoho správního místa a daň z přidané hodnoty podléhá legislativě příslušného státu.

KREDIT
Kredit pro věrnostní program ZLATÉ MINCE
kód: KSSK108P nákupem získáte +22,00 ZM
kód: KSSK108 nákupem získáte +1,00 ZM


HODNOCENÍ UŽIVATELŮ
4,8

Hodnotilo 4 sběratelů

Hlasovat mohou pouze
přihlášení uživatelé!


SDÍLEJTE S PŘÁTELI
ČASTO HLEDÁTE
mince a medaile z oblasti, která vás osobně zajímá. Možná vaši pozornost zaujmou právě tato témata:

zlato stříbro
ČASOPIS MINCE A BANKOVKY
Jediný v Čechách a na Slovensku. Získáte exkluzivně pouze u nás.

DALŠÍ ČLÁNKY VÍCE O ČASOPISU

Řád Tomáše Garrigue Masaryka

(první vydání ČSFR – 1990)

Letos si připomínáme 25. výročí zřízení Řádu Tomáše Garrigue Masaryka. Po listopadovém převratu v roce 1989 se brzy objevily úvahy o potřebě zásadních změn v systému státních řádů a vyznamenání. Potřeba, jednoznačně se oddělit od předešlého režimu, vedla nakonec ke zrušení celého komplexu socialistických dekorací jako celku s jedinou výjimkou, a tou byl Řád Bílého lva.

V říjnu 1990 se Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky usneslo na novém zákoně o státních v yznamenáních České a Slovenské Federativní Republiky. V rámci tohoto zákona byl nově zřízen Řád Tomáše Garrigue Masar yka (dále jen Řád T. G. M.) jako vyznamenání osob, které se vynikajícím způsobem zasloužily o demokracii a lidská práva. Řádov ým dnem byl stanoven 28. říjen – den vzniku samostatného společného státu Čechů a Slováků. Na úvod ze stanov Řádu v yjímám: Řád T. G. M. má pět tříd, z nichž I. třída je nejvyšší.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 5/2015.NEOBVYKLÁ GREŠLE CÍSAŘE LEOPOLDA I.

s letopočtem 1679 z opolské mincovny

Je všeobecně známé, že slezské grešle1 císaře Leopolda I. (1657–1705) bez jakýchkoli pochyb patří k nejběžnějším drobným vládním mincím druhé poloviny 17. století, jednak z pohledu výskytu v numismatických sbírkách, jednak z pohledu zastoupení v nálezech domácí drobné mince. Existují také výjimky, které se řadí k velkým vzácnostem. Jednou z nich je jedna z níže popsaných grešlí opatřených letopočtem 1679. Bohužel dodnes není k dispozici typologické zpracování slezských grešlí, a proto tento příspěvek přináší alespoň dílčí přehled dosud známých typů a variant těchto bezpochyby zajímavých ražeb.

Postupným probíráním svého archivu, ve kterém mám podchyceny stovky slezských grešlí pocházejících v drtivé většině z vládních mincoven a opatřených letopočty v rozmezí od 1624 až do 1737 (ročníky, ty py, varianty a dobová falza), čas od času objevím nové dosud nepublikované ty py nebo varianty. Výsky t kombinace ozdobných znamének, kterou chci veřejnosti představit, použité na ražbě s letopočtem 1679, nebyl zaznamenán na žádné jiné dnes známé grešli.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 4/2018.

I Mám rád ZLATÉ MINCE .CZ
www.Zlate-Mince.cz - Investiční zlato. Zlaté investiční mince. Zlaté investiční slitky. Stříbrné mince. Limitované ražby a medaile Pražské mincovny, České mincovny a Mincovny Kremnica, mince ČNB a NBS. ©2003-2023 Zlaté mince - Numismatika. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu zakázáno.

Tyto stránky zlepšujeme pomocí cookies. Jsou bezpečné, bezplatné a umožňují nám 'ladit' tyto stránky a nabízet ve slevě zboží dle vašich osobních preferencí. K jejich použití je vyžadován váš souhlas. Více podrobností se dozvíte na stránce cookies ...