Zlato 1957.46 $/Oz
Stříbro 23.05 $/Oz
Platina 973.84 $/Oz
Paládium 1429.89 $/Oz
UPOZORNĚNÍ: Zlato skladem. Objednejte ještě dnes. Přehled na zlaté cihly.
E-shop Slovenské mince (NBS) Slovenské stříbrné

1998 - 200 Sk 100. Výročí narození Jána Smreka Proof


Náhled Averzní strany - 1998 - 200 Sk 100. Výročí narození Jána Smreka Proof Náhled Reverzní strany - 1998 - 200 Sk 100. Výročí narození Jána Smreka Proof
VYPRODÁNO
dlohodobě nedostupné


NA ŽÁDANKU O ŽÁDANKÁCH
SPECIFIKACE
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Sk
Autor: Mária Poldaufová
Razila Mincovňa Kremnica

průměr: 34 mm
hmotnost: 20 g
ryzost: 750/1000 Ag, 250/1000 Cu
hrana: hladká, s vlysem: „BÁSNIK JÁN SMREK - 100. VÝROČIE NARODENIA“
provedení Proof - 1500 ksprovedení b.k. - 13400 ks

1998 - 200 Sk 100. Výročí narození Jána Smreka Proof

Líc Líc


jak získat vzácné, vyprodané minceChcete vědět, co znamenají zkratky Proof | B.k. | Patina ?

VÍTE, ŽE: Národná banka Slovenska (NBS) vydává pamětní stříbrné a pamětní zlaté mince Slovenska? Na www.zlate-mince.cz najdete i další produkty kremnické mincovny.
ČNB prodává pamětní mince jen ve specializovaných prodejnách numismatiky.

KATEGORIE

Slovensko Slovenské stříbrné mince

VÝHODY

Diskrétní balení zásilky
Plné pojištění zásilky v ČR i v SK

SPECIFIKACE

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Sk
Sádrový model: Mária Poldaufová
Razila Mincovňa Kremnica

průměr: 34 mm
hmotnost: 20 g
ryzost: 750/1000 Ag, 250/1000 Cu
hrana: hladká, s vlysem : „BÁSNIK JÁN SMREK - 100. VÝROČIE NARODENIA“
provedení Proof - 1500 ksprovedení b.k. - 14900 ks 

ČASTO VÁS ZAJÍMÁ
Máte zlato skladem? Zlato skladem je výrazně označeno textem SKLADEM. Máte-li zájem o větší množství stejného výrobku, nebo výrobek není k dispozici na vámi preferované prodejně, potvrdíme vám jeho dostupnost obratem.
Je aktuální cena zlata? Výkupní i prodejní ceny aktualizujeme denně. U objednávek investičního zlata, stříbra, platiny a dalších investičních kovů je cena fixována NONSTOP. Úhradu stačí provést během dalšího pracovního dne.
Je zaslání zlata bezpečné? Absolutně. Máme 19 let zkušeností s diskrétním a hlavně spolehlivým doručováním hodnotných zásilek našim klientům v ČR i na Slovensku.
Dodáváte zlato i na Slovensko? Áno. Vaše objednávky si môžete vyzdvihnúť v Bratislave, Brně alebo vo Vsetíne. Spoľahlivo vám ich doručíme aj do každého mesta a obce Slovenska.

1998 - 200 Sk 100. Výročí narození Jána Smreka Proof

Averz (lícní strana):
Na líci je zobrazená štylizovaná postava sediacej ženy, štátny znak, označenie nominálnej hodnoty a letopočet razby. Pri ľavom okraji mince je v opise uvedený názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Iniciálky autorky výtvarného návrhu Márie Poldaufovej MP a značka Mincovne Kremnica sú pri spodnom okraji mince.

Reverz (rubová strana):
Na rube mince je zobrazený portrét Jána Smreka a naznačená silueta ženskej postavy. Vpravo od portrétu je faksimile podpisu Ján Čietek Smrek a pod ním letopočty 1898 a 1982, označujúce roky básnikovho narodenia a úmrtia.
PODROBNOSTI K 1998 - 200 Sk 100. Výročí narození Jána Smreka Proof

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 slovenský korun k 100. výročí narození Jána Smreka

Ján Smrek (16.12.1898 – 8.12.1982) – básník, překladatel a redaktor, patří mezi významné představitele a propagátory slovenské kultury. Do slovenské poezie vnesl nový životní pocit, založený na radosti ze života, oslavě lásky, citového a smyslového vyžití, charakteristický hlavně pro sbírky Cválající dny, Božské uzly, Jen oči a pro reflexivní skladbu Básník a žena. Konec třicátých let přinesl změnu, kdy lehkou impresivnost a bezstarostnost vystřídal tón smutku nad válečným utrpením (Hostina, Studna). V padesátých nemohl pro nesouhlas s totalitním režimem publikovat novou poezii, proto se věnoval hlavně překládání a tvorbě pro děti. Po dlouhé přestávce vydal sbírky Obraz světa, Struny, Nerušte moje kruhy a knihu vzpomínek Poezie, moje láska. Protest proti totalitě vyjádřil v básních, které vyšly v roce 1993 ve sbírce Proti moci.
V třicátých letech se v Praze výrazně zasloužil o propagaci a šíření slovenské kultury založením kulturního měsíčníku Elán a úspěšným redigováním Edice mladých slovenských autorů.

Ján Smrek
Pamětní stříbrná mince ke 100. výročí narození

Básník, překladatel a redaktor Ján Smrek, vlastním jménem Ján Čietek, patří mezi významné představitele, organizátory a propagátory slovenské kultury. Do slovenské poezie vnesl nový pohled na život, označován jako vitalismus, založený na radosti ze života, oslavě lásky, citového a smyslového vyžití. Jeho tvorba dosáhla mimořádnou oblíbenost širokého okruhu čitatelů, které oslovil lehce přístupným zpěvným veršem a citlivým vyjádřením duševního rozpoložení moderního člověka dvacátého století.

Narodil se 16.12.1898 v Zemianskom Lieskovom u Trenčína. Po absolvování modranského učitelského ústavu studoval na evangelické teologické fakultě v Bratislavě. Studium nedokončil a rozhodl se pro práci novináře. Od roku 1924 pracoval ve Slovenském deníku, v letech 1925 až 1929 byl redaktorem Národních novin v Martině. Kromě novinářské práce byl i editorem knižních publikací. Ve 20. a 30. letech se významným způsobem podílel na  slovenském kulturním a literárním životě a výrazně se zasloužil o propagaci a šíření slovenské kultury. Sestavil Sborník mladé slovenské literatury, do, kterého napsal syntetizující úvahu Literární glosy s výstižnou charakteristikou tvorby jednotlivých autorů. V letech 1925 – 1937 založil a vedl Edici mladých slovenských autorů v pražském vydavatelství Leopolda Mazáče, kde v letech 1930 – 1939 pracoval jako vydavatelský redaktor. Při ní vznikly i ediční knižní sbírky se starší slovenskou tvorbou. Založil a redigoval kulturní měsíční Elán, , který se věnoval literatuře, výtvarnému umění a hudbě. Jeho ambicí bylo zbavit se provincialismu, zapojit se do evropského dění a dosáhnout úroveň evropských kulturních periodik. Po rozpadu Československa v roce 1939 žil a tvořil v Bratislavě, kde zemřel 8.12.1982. Pohřbený je na Národním hřbitově v Martině.

Jako básník knižně debutoval sbírkou Odsúdený k večitej žízni (1922), ovlivněnou drastickými zážitky z první světové vály. Jeho pesimistický životní pocit se po jejím vydání radikálně změnil a představil se jako moderní vitalistický a senzualistický básník.

Sbírky Cválajúce dni, Božské uzly a Iba oči srší elánem, radostí ze života, opojením exotickými dálkami, oslavou lásky, smyslů a ženského půvabu. Výjimečné místo v jeho tvorbě má reflexivní skladba Básník a žena – meditace o vztahu muže a ženy, lásce, erotice, ženě jako věčné inspirátorce umění o poezii a jejím poslání. Ve sbírce Zrno vystřídala Smrekovu touhu dobýt celý svět, touha zapustit kořeny. Obsahuje poezii návratů domů a objevování krás rodné země. Konec třicátých let přinesl změnu, kdy lehkou impresivnost a bezstarostnost vystřídal tón smutku nad válečným utrpením. Ve sbírkách Hostina a Studna zaujal stanovisko humanisty a ochránce základních lidských a občanských hodnot, odsoudil fašismus a přihlásil se k demokracii a svobodě. V padesátých letech nemohl pro nesouhlas s totalitním režimem publikovat novou poezii, proto se věnoval hlavně překládání a tvorbě pro děti. Pro nejmenší vydal knihy Malovaná abeceda a Machule. Představil se jako mistrovský překladatel básníků – Villona, Adyho, Józefa, Petöfiho a Puškina a napsal libreto k opeře J. Cikkera Beg Bajazid. Po dlouhé přestávce vydal sbírky Obraz světa, Struny, Nerušte moje kruhy – poznamenané omezenou svobodou tvorby – a knihu vzpomínek Poezie, moje láska. Protest proti totalitě vyjádřil v básních, které vyšly až v roce 1993 ve sbírce Proti noci s podtitulem Básně vnitřního exilu.


Commemorative silver 200 Slovak crown coin commemorating the 100th anniversary of the birth of Ján Smrek

Ján Smrek (16.12.1898 – 8.12.1982) – poet, translator and editor, an important representative and promoter of Slovak culture, put a new feeling of life into Slovak poetry, based on the joy of life, celebration of love, emotional and sensual self-realization, characteristic especially of the collections: Cválajúce dni (Galloping Days), Božské uzly (Divine Knots), Iba oči (Only the Eyes) and the reflective composition Básnik a žena (the Poet and the Woman). The end of the thirties brought a change, when light impressions and carefree attitudes were replaced by a tone of grief over wartime suffering: Hostina (The Feast), Studna (The Well). In the fifties, he was not allowed to publish new poetry because of his disagreement with the totalitarian regime, so he devoted his attention mainly to translation and writing children’s books. After a long break, he published to collections: Obraz světa (Picture of the World), Struny (Strings), Nerušte moje knihy (Don’t break me Circles) and a book of memoirs Poézie, moja láska (Poetry, my Love). He protested against totalitarianism in poems which were published in 1993 in the collection Proti noci (Against the Night).
In the thirties in Prague, he played a major role in promoting and spreading of Slovak culture, by establishing the cultural monthly Elán, and by successfully editing a Series of works by young Slovak authors.

Silberne Gedenkmünze im Wert von 200 slowakischen Kronen zum 100 Geburtstag von Ján Smrek

Ján Smrek (16.12.1898 – 8.12.1982) – Dichter, Übersetzer und Redakteur, zählt zu den bedeutenden Vertretern und Propagatoren der slowakischen Kultur. Er trug in die slowakische Poesie ein neues Lebensgefühl hinein, begründet auf der Freude am Leben, der Feier der Liebe, des gefühls- und sinnesbetonten Lebens, charakteristisch vor allem für die Gedichtbände Cválajúce dni (Gallopierende Tage), Božské uzly (Göttliche Knoten), Iba oči (Nur Augen) und für die reflexive Komposition Básnik a žena (Der Dichter und die Frau). Das Ende der 30er Jahre brachte eine Änderung, als die leichte Impressivität und Sorglosigkeit von dem ton der Trauer über die Leiden des Krieges abgelöst wurde: Hostina (Das Gastmahl), Studňa (Der Brunnen). In der 50er Jahren konnte Ján Smrek wegen seines inneren Widerstandes gegen das totalitäre Regime keine neue Poesie veröffentlichen, daher widmete er sich vor allem der‚ Übersetzung und dem Schaffen für Kinder. Nach einer langen Pause gab er die Bände Obraz světa (Das Bild der Welt), Struny (Saiten), Nerušte moje kruhy (Stört meine Kreise nicht und das Erinnerungsbuch), Poézia, moja láska (Poesie, meine Liebe) heraus. Den Protest gegen die Totalität drückte er in Gedichten aus die 1993 in dem Gedichtband Proti noci (Gegen die Nacht) erschienen. In der 30er Jahren erwarb er in Prag Verdienste um die Propagierung und Verbreitung der slowakischen Kultur durch die Gründung der Kulturmonatszeitschrift Elan die erfolgreiche Redigierung der Edition junger slowakischer Autoren
- Co je to žádanka mincí?
- Další informace o této minci

 

Ján Smrek - popis mince :

Na líci mince je vyobrazená stylizovaná postava sedící ženy, státní znak, označení nominální hodnoty a letopočet ražby. U levého okraje mince je v opise uveden název státu Slovenská republika. Iniciály autorky Márie Poldaufové MP a značka Mincovny Kremnica.

Na rubu mince je zobrazen portrét Jána Smreka a naznačená silueta ženské postavy. Vpravo od portrétu je faksimile podpisu Ján Čietek Smrek a pod ním letopočty 1898 a 1982, označující básníkovo narození a úmrtí.

 

200 Sk 100 výročí narození Jána Smreka

Ján Smrek (16. prosince 1898 – 8. prosince 1982) – slovenský básník, spisovatel, redaktor, vydavatel a organizátor kulturního života.

Původním jménem Ján Čietek se narodil v obci Melčice – Lieskové. Základní vzdělání získal ve škole v nedalekých Kochanovcích. V roce 1907 jeho otec umírá a malý Ján nachází útočiště v evangelickém sirotčinci v Modře. V letech 1913 až 1917 žil v městě Bački Petrovac v srbské Vojvodině, kde se vyučil obchodním příručím. Po návratu na Slovensko krátce pracoval v obchodě Fedora Houdka v Ružomberku, odkud narukoval k dělostřeleckému pluku v Budapešti. To odstartovalo jeho podivuhodnou odysseu, když se s rakousko-uherskou armádou dostal přes Cařihrad až do Palestiny. Na Blízkém východě onemocněl malárií, po vyléčení se přes Oděsu a Halič vrátil v roce 1919 do Budapešti. Ve stejném roce zahájil studium v učitelském ústavu v Modře a po dvou letech nastoupil na Evangelickou bohosloveckou fakultu do Bratislavy. V roce 1924 však studium předčasně ukončil, protože se chtěl naplno věnovat novinařině. Působil ve Slovenském denníku a v Literárních novinách, které vycházely v Martině.

V roce 1930 se přestěhoval do Prahy, kde už dříve redigoval Edici mladých slovenských autorů, vycházející ve vydavatelství Leopolda Mazáče. Později začal v Praze vydávat časopis Elán. Na Slovensko se vrátil na začátku druhé světové války, usadil se v Bratislavě. Založil a do roku 1949 redigoval Komorní knihovnu Elánu. Časopis Elán se stal orgánem Spolku slovenských spisovatelů a v roce 1944 byl zakázán. Po roce 1948 upadl Smrek krátce v nemilost a měl zakázáno publikovat, takže se věnoval hlavně překladatelství. Už v roce 1954 však obdržel Státní cenu Klementa Gottwalda a v roce 1966 získal titul národní umělec. Ján Smrek zemřel 8. prosince 1982 v Bratislavě. Jeho tělo bylo uloženo na Národní hřbitov v Martině. 

 

Kinebar je uncový (1 Oz) zlatý slitek s hologramem. Skutečnost, že se cena zlata stále mění, není překážkou snadného nákupu. Nezapomeňte si prohlédnout ceník zlata! Nezapomeňte si prohlédnout rovněž ceník stříbra!
Zlatý slitek švýcarské značky Pamp zdobí nádherná plastika bohyně hojnosti. Nejprodávanější zlatou cihlou se letos opět stává investiční slitek o hmotnosti 100 gramů. Vídeňský filharmonik je nejoblíbenější evropskou mincí. Razí se z ryzího zlata. Investiční slitky hmotnosti jedné troyské unce (1 Oz) tvoří základ investičního portfolia.
VYUŽIJTE NAŠI BEZPLATNOU LINKU

800 222 800
Pokud jsme na stránkách zlate-mince.cz nezodpověděli všechny vaše otázky, zavolejte nám! Zeptejte se na vše, co byste rádi věděli. Na bezplatné telefonní lince 800 222 800 vám rádi vysvětlíme vše co vás zajímá. Bezplatná linka je v provozu každý pracovní den od 8:00 do 16:00 hod. Naši operátoři jsou připraveni odpovědět na všechny vaše dotazy.
Poradíme vám s výběrem vhodných mincí a slitků. Doporučíme vám vhodný reprezentativní dar pro vaše blízké, nebo obchodní partnery. Informujeme vás o aktuální ceně investičního zlata. Dozvíte se podrobnosti o vaší objednávce. Rádi odpovíme na vaše dotazy. Naši specialisté mají 20 let zkušeností s prodejem investičního zlata. Obraťte se na nás s důvěrou. Těšíme se na vaše zavolání.
REGISTRACE NA ŽÁDANKU.
Získejte vzácné mince do své sbírky. Starosti nechejte na nás.
(Dejte na žádanku mince, které vám chybí. S námi můžete získat i vyprodané vzácné a žádané tituly.)


Co je to "Žádanka"? 

Poptávka, žádanka, nebo taky chyběnka je nezávazná poptávka konkrétní mince. Sběratelé kteří chtějí doplnit svou sbírku titulem, který je již vyprodán nebo je vzácný musí jejímu shánění věnovat hodně času a značné úsilí. Vyplněním žádanky přenesete tuto činnost na nás.

Mince, které nejsou skladem mají místo ceny uveden symbol a vedle něj text "Na žádanku". Kliknutím na tento text minci zapíšete do svého seznamu žádanek. Jako registrovaní uživatelé si můžete svůj seznam žádanek kdykoliv prohlédnout, doplnit, nebo z něj odstranit minci kterou jste již získali.

V případě, že mince o kterou máte zájem je skladem a nabízíme ji k prodeji, systém Vám automaticky zašle zprávu na Vaši e-mail adresu. Vy se pak můžete rozhodnout zda budete mít o minci za tuto cenu zájem, a případně si ji objednat obvyklým způsobem.

Uvedením mince do seznamu žádanek se nezavazujete k jejímu odběru.


Individuální žádanky.
Žádanku můžete vyplnit i na minci která na našich stránkách není vůbec uvedena. Nemá kód, ani nemá popis. Takové žádance říkám individuální žádanka. Individuální žádanky se liší především tím, že dostupnost v nich uvedených mincí není sledována automaticky počítačem, ale průběžně operátorem našeho e-shopu.
Svou individuální  žádanku můžete vyplnit na této stránce.

Časté otázky:

Jak získáte minci, která mi chybí? 
Výkupem ze soukromých sbírek. Tak jak noví sběratelé začínají, tak i jiní se sbíráním končí. Z nejrůznějších důvodů ruší své sbírky a nabízí nám je k odprodeji. Nejčastěji jde o prodej dědictví. Tímto způsobem se vrací do oběhu i velmi vzácné tituly, které sběratelé považují za skutečné skvosty a sami by je na burze nikdy nenabízeli.

V čem je žádanka na serveru www.Zlate-Mince.cz výhodnější?
Je zpracovávána elektronicky. Každý záznam je evidován a zatříděn. Obrátí-li se na nás majitel mincí s nabídkou odprodeje, víme rychle kdo má o tuto minci zájem. Naše adresa navíc patří mezi nejnavštěvovanější a poptávek i nabídek zpracováváme velké množství.

Jak dlouho poptávka platí? 
Trvale. Vaše poptávky evidujeme do té doby dokud Vám danou minci nezajistíme, nebo dokud ji sami neodvoláte. 

Jak rychle mi žádanou minci zajistíte? 
Pokud poptáváte mince, které jsou vyprodány nebo jsou opravdu vzácné, obrňte se trpělivostí. Plnění poptávek nelze provést dříve než nám žádanou minci nabídne k výkupu jiný sběratel.

POZNÁMKA
Mince není zobrazena ve skutečné velikosti. Kliknutím na obrázek se zvětší.
K minci je dodáván certifikát potvrzující její parametry. 
Text je v slovenštině, němčině a angličtině.

 


DPH 21% v ceně

Prodej zboží s místem dodání mimo Českou republiku podléhá dle § 110 zvláštnímu režimu jednoho správního místa a daň z přidané hodnoty podléhá legislativě příslušného státu.

KREDIT
Kredit pro věrnostní program ZLATÉ MINCE
kód: KSSK78 nákupem získáte +1,00 ZM
kód: KSSK78P nákupem získáte +14,00 ZM


HODNOCENÍ UŽIVATELŮ
4,9

Hodnotilo 7 sběratelů

Hlasovat mohou pouze
přihlášení uživatelé!


SDÍLEJTE S PŘÁTELI
ČASTO HLEDÁTE
mince a medaile z oblasti, která vás osobně zajímá. Možná vaši pozornost zaujmou právě tato témata:

zlato stříbro
ČASOPIS MINCE A BANKOVKY
Jediný v Čechách a na Slovensku. Získáte exkluzivně pouze u nás.

DALŠÍ ČLÁNKY VÍCE O ČASOPISU

Investiční mince (1) Pro sběratele nebo střadatele?

Investiční zlato se stalo pojmem, jenž přispěním ekonomické recese a z ní plynoucí nedůvěry v tištěné peníze zdomácněl i v českém prostředí.

Komoditu, která slouží především k bezpečnému uchování naspořené hodnoty, však nepředstavují pouze slitky. Díky pestré nabídce i estetickému ztvárnění, jsou stále oblíbenější také investiční mince. O těch nejznámějších pojednává náš nový seriál.

Investiční mince jsou vhodné spíše pro drobné a střední střadatele a investory. Kombinují totiž výbornou likviditu, to znamená, že v případě nutnosti nebývá problém s jejich zpětným odprodejem a schopnost koncentrovat vysokou hodnotu za přijatelnou pořizovací cenu. Mince ražené ze zlata jsou navíc osvobozeny od daně z přidané hodnoty, podobně jako slitky ze stejného kovu.
„Zlaté investiční mince renomovaných výrobců jsou známé prakticky po celém světě, proto se dá říct, že představují jakousi alternativní a univerzální měnu,“ poznamenal Pavel Palas ze specializovaného zlatnictví v pražském Obecním domě.
Některé mince jsou raženy z ryzího zlata, jiné obsahují příměsi, jako třeba měď nebo nikl, jež způsobují nejen změnu jejich zabarvení, ale především zvyšují odolnost povrchu proti otěru. Cenu investičních mincí vždy tvoří především skutečný obsah zlata, bez ohledu na poměr přidaných kovů.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 4/2013.PAMÁTKY NA BANKOVKÁCH (4)

Hrobka krále Kýrose II. Velikého

V tomto dílu seriálu „Památky na bankovkách“ se podíváme na íránskou bankovku 50 rials s motivem hrobky velkého krále Kýra II. Velikého na reversu. Hrobka se nachází v bývalém hlavním městě starověké perské říše Pasargada. Dnes se ruiny tohoto města nachází v Íránské provincii Fárs.

Tuto hrobku hned dvakrát ve starověku navštívil a popsal Aristobúlos z Kassandreie na přání Alexandra Velikého při tažení na východ, který krále Kýra obdivoval. Podle Aristobúlova popisu se jednalo o obdélníkovou hrobku s masivní základnou z kvádrů, která se nacházela uprostřed zahrady, z níž se vcházelo úzkým vchodem do pohřební komor y. Uvnitř hrobky se měl nacházet zlatý sarkofág, stůl se sklenicemi, královské vzácné šaty a truhlice se šperky a drahými kameny. Vnitřní výzdobu tvořil nápis v perštině: „Ó, člověče, já jsem Kýros, jenž založil panství Peršanů, král Asie! Nezáviď mi tento pomník!“ V současné době je hrobka krále Kýra II.Velikého nejlépe z dochovaných památek achaimenovské epochy

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 2/2018.

I Mám rád ZLATÉ MINCE .CZ
www.Zlate-Mince.cz - Investiční zlato. Zlaté investiční mince. Zlaté investiční slitky. Stříbrné mince. Limitované ražby a medaile Pražské mincovny, České mincovny a Mincovny Kremnica, mince ČNB a NBS. ©2003-2023 Zlaté mince - Numismatika. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu zakázáno.

Tyto stránky zlepšujeme pomocí cookies. Jsou bezpečné, bezplatné a umožňují nám 'ladit' tyto stránky a nabízet ve slevě zboží dle vašich osobních preferencí. K jejich použití je vyžadován váš souhlas. Více podrobností se dozvíte na stránce cookies ...