E-shop Negrelliho viadukt v Praze

Most ve Stříbře

Most ve StříbřeMost ve Stříbře

Pamětní zlatá mince 5000 Kč z cyklu Mosty České republiky
autor akademický sochař Zbyňek Fojtů

- Další informace o této minciMost ve Stříbře

Most ve Stříbře

 

 

Most ve Stříbře

Stříbro (dříve německy též Mies) je město v západních Čechách v okrese Tachov, 30 km západně od Plzně. Leží na řece Mži v nadmořské výšce 399 m. K 1. lednu 2010 mělo 7 965 obyvatel.

Město založil roku 1240 Václav I. v místě starší osady na strmé skále nad řekou Mží. Těžba stříbra vedla k rychlému rozvoji sídla a brzkému povýšení na město, ke kterému došlo již v roce 1263.

Součástí opevnění města Stříbra byl věnec hradeb, z nichž se vycházelo přes dvouobloukový kamenný most pod branskou věží na tříobloukový renesanční most. Ten je unikátní zakomponováním věží jako součásti mostu, v této podobě se nacházejí již jen na Karlově mostu v Praze. Most je 60 m dlouhý a 5,8 m široký.

Kamenný most z pískovcových kvádrů, vedoucí přes řeku Mži, s branou vystavěnou v letech 1555-1560 španělským stavitelem Benediktem Volchem z Ferrolu za honorář 550 tolarů a desíti čtvrtí bílého piva, byl příjezdovou cestou do města Stříbra od Plzně a Prahy.

Mostecká věž je označována jako Branská či též Koubkova je zdobena sgrafity. Brána stojí na 5,15 metrů širokém návodním pilíři.. Patrová věž má originální, šestibokou jehlancovou stanovou střechu krytou prejzy. Patro věže zpřístupňuje boční schodiště vysunuté na krakorcích. Průjezd věží je oddělen kordonovou římsou. Parapet je krytý pískovcovými deskami, pískovec na most se těžil v lomech ve směru na Těchlovice. Historický most sloužil až do roku 2000 silniční automobilové dopravě. Na mostě se nachází socha.Investiční zlato

Most ve Stříbře

Investiční zlato

Věž mostu ve Stříbře


Dnem 11. října 2011 se v rámci cyklu ˙Mosty˙ vydává zlatá mince ˙Renesanční most ve Stříbře˙ po 5.000 Kč .

Mince se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem.

Mince v běžném i ve zvláštním provedení se razí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mince je 15,55 g, její průměr 28 mm a síla 1,9 mm. Při ražbě mince v běžném provedení i ve zvláštním provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je přípustná odchylka nahoru 0,062 g a v ryzosti zlata odchylka nahoru 0,01 %. Hrana mince v běžném provedení je vroubkovaná, hrana mince ve zvláštním provedení je hladká.

Na lícní straně mince je kompozice heraldických zvířat z velkého státního znaku -- uprostřed je český lev, vpravo od něj slezská orlice a vlevo od něj je moravská orlice. Pod kompozicí heraldických zvířat je v obdélníkovém výřezu název státu ˙ČESKÁ REPUBLIKA˙, název cyklu ˙MOSTY˙ a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky ˙5000 Kč˙. Název cyklu a označení nominální hodnoty mince jsou odděleny tečkou. Pod texty je znak města Stříbra v renesanční podobě pocházející z mostní věže mostu ve Stříbře. Značka České mincovny, která je tvořena kompozicí písmen ˙Č˙ a ˙M˙, je při spodním okraji mince. Celé mincovní pole je vyplněno motivem sgrafit pocházejících z mostní věže mostu ve Stříbře.

Na rubové straně mince je celkový pohled na renesanční most ve Stříbře. Při levém, horním a pravém okraji mince je text ˙RENESANČNÍ MOST VE STŘÍBŘE˙. Při levém spodním okraji mince jsou iniciály autora výtvarného návrhu mince akademického sochaře Zbyňka Fojtů, které jsou tvořeny spojenými písmeny ˙F˙ a ˙Z˙, a ročník ražby ˙2011˙. Iniciály autora výtvarného návrhu mince a ročník ražby jsou odděleny tečkou.Předložené návrhy budoucí mince hodnotila dne 25. května 2010 Komise pro posuzování návrhů na české peníze. Na odbornou správnost dohlížel odborný poradce Mgr. Miroslav Nenutil, starosta města Stříbra. Do soutěže se přihlásilo 21 výtvarníků, kteří vytvořili celkem 28 sádrových modelů. V prvním kole bylo vyřazeno 17 návrhů, a to především z důvodu věcných nepřesností v zobrazení zadaného tématu, případně pro nepříliš zdařilou kompozici, modelaci či písmo. Ve druhém kole získalo odměnu šest návrhů, které byly výtvarně na vyšší úrovni a tematicky byly také zdařilejší.

Do třetího kola postoupilo pět návrhů. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za vyváženou kompozici obou stran, dokonalé vystižení stříbrského mostu a nápadité použití charakteristických sgrafit a znaku z mostní brány. Druhou cenu komise udělila návrhu akademického sochaře Jiřího Harcuby za vkusné a originální řešení obou stran mince. Třetí cenu obdržel návrh MgA. Martina Daška pro zdařilé krásné grafické řešení mince a kvalitní písmo. Dalšímu návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů a společnému návrhu MgA. Josefa Oplištila, slečny Evy Těšínské a slečny Petry Kobrlové udělila komise ve třetím kole mimořádné odměny.

Bankovní rada rozhodovala o realizaci mince dne 10. června 2010 a rozhodnutí komise o realizaci mince podle návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů podpořila.

2. cena
Most ve Stříbře

3.cena
Most ve Stříbře

Použitá literatura, prameny:
cnb.cz
wikipedie.cz


 


www.Zlate-Mince.cz - Investiční zlato. Zlaté investiční mince. Zlaté investiční slitky. Stříbrné mince. Limitované ražby a medaile Pražské mincovny, České mincovny a Mincovny Kremnica, mince ČNB a NBS. ©2003-2019 Zlaté mince - Numismatika