E-shop České mince nejvzácnější

České mince nejvzácnější

Mince nebyly dosud ani u nás ani v cizině námětem básní a v tom směru jeví se tudíž tato sbírka originálem beze všeho předcházejícího, našeho i cizího vzoru.                

Bezprostředním podnětem k básni, která nejprve vznikla o malé grešli měděné Marie Terezie z r. 1759, byla návštěva znalce mincí a numismatického spisovatele pana JUDr. Kristiana Turnwalda.                

Z radosti nad jeho obdivem pro zmíněnou, nyní velmi vzácnou minci a milou ozdobu mé sbírky, pojal jsem náhle úmysl „spáchat“ básničku na ni a již druhého dne (13. Února 1932) zrodilo se toto první humorné děcko poesie „numismatické“ a bylo ihned na to ve „Sběrateli“ numismatům tlumočeno.                

Povzbuzen úspěchem, přikročil jsem v březnu ke zbásnění prvního groše pražského Václava II., tedy mince, která byla po roce 1300 nejpřednějším stříbrným platidlem v Evropě.                

I tato báseň byla v r. 1932 ve „Sběrateli“ uveřejněna.                

Dlouhá, různými okolnostmi zaviněna přestávka byla přerušena teprve v květnu 1934 Florinem Jana Lucemburského a hned na to malým grošem Rudolfa II.                

Že v poezii numismatické bylo pokračováno, má na svědomí známý numismatický odborník a spisovatel pan inž. Josef Dobrý z Prahy.                

Jeho povzbudivá, hřejivá slova v jeho četných, mnou vždy s velkou radostí vítaných dopisech, vzpružila skleslou mysl a jeho velmi cenné pokyny dovedly dílo šťastně ke konci, začež mu zůstanu vždy z té duše vděčným.                

Laskavostí numismatika Karla Chaury obstarána byla vyobrazení.                

Potřeboval jsem povzbuzení, neboť práce byla čím dál těžší, chtěl-li jsem při všech opěvaných mincích podat nejen výstižný a numismaticky správný dopis každé, ale při tom vyhnout se suchopárné jednotvárnosti.                

I zapojení vložek historických a vlasteneckých bylo často choulostivým oříškem, mělo-li se státi co možná nenásilně.                

Žiji na venkově bez osvěžujících osobních styků s kruhy numismatickými a často i bez potřebných odborných pomůcek, ale velká láska k naší české numismatice a upřímný obdiv k opěvaným starším mincím našim sílily mne v mém počinu spolu se snahou živou, aby se rozšířil zájem o naše staré mince i v širší kruhy hlavně naší mládeže.                

Vyorat byť jen malou brázdu na lánu ladem ležícím, bylo mým cílem a dosažení jeho bude mou jedinou a nejmilejší odměnou za mou poctivou snahu.                

V Chýnově 28. Října 1935.
                                                                                                              Luděk Zadražil

 

 1. Denár knížete Václava Svatého
 2. Denáry Bořivoje II., Vladislava I. a Soběslava I.
 3. Brakteáty
 4. Nejranější z grošů všech
 5. Florin Jana Lucemburského, první dukát českého království
 6. Šlikův tolar z r. 1520
 7. Rudolfův malý groš, první mince s českým nápisem
 8. Naše mince revoluční 1619-1620
 9. Malá grešle Marie Terezie z r. 1759
 10. První mince kovové republiky Československé z r. 1921
 11. Jubilejní desetikoruna 1918 – 1928
 12. Rašinův dukát
www.Zlate-Mince.cz - Investiční zlato. Zlaté investiční mince. Zlaté investiční slitky. Stříbrné mince. Limitované ražby a medaile Pražské mincovny, České mincovny a Mincovny Kremnica, mince ČNB a NBS. ©2003-2019 Zlaté mince - Numismatika