Zlato 1461.17 €/Oz
Stříbro 21.25 €/Oz
Platina 973.14 €/Oz
Paládium 2261.74 €/Oz
VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI: Je částečně omezený režim prodejen. Možné je pouze vyzvednutí předem objednaného zboží, v dohodnutém termínu. Více na stránce Covid.
Zlato Mince

Čistota diamantu (Clarity)
 

Mezi nejčastější inkluze patří krystaly jiných nerostů nebo dalších diamantů, bodové inkluze nebo jejich shluky, štěpné nebo lomné praskliny (pera), vnitřní růstové linie a další. Někdy dochází ke kombinaci více druhů nečistot – například praskliny kolem krystalických inkluzí.

Klasifikace čistoty diamantů a jejich vyznačování v diagramech

 
Investiční zlato
VVS VS SI I1 I2 I3


Stupeň dle GIA  

Podstupeň

Popis přípustných vad

FL
Flawless
  Diamant neobsahuje žádné vnější ani vnitřní nečistoty nebo nehomogenity viditelné při 10-násobném zvětšení. Pro ověření této čistoty je vhodné použití binokulárního mikroskopu s osvětlením v temném poli.
IF
Internally
flawless
(LC
Loup clean)
  Diamant neobsahuje žádné vnitřní vady viditelné při 10-násobném zvětšení. Pro ověření této čistoty je vhodné použití binokulárního mikroskopu s osvětlením v temném poli.
VVS
Very very
small
inclusions
VVS1 Diamanty obsahují velmi malé inkluze, velmi těžko objevitelné s použitím 10-násobně zvětšující lupy.
Pro ověření této čistoty je vhodné použití binokulárního mikroskopu s osvětlením v temném poli.
VVS
VS
Very small
inclusions
VS1 Velmi malé inkluze, obtížně registrovatelné s použitím 10-násobné zvětšující lupy.
VS2
SI
Small
inclusions
SI1 Malé inkluze snadno objevitelné kvalifikovaným pozorovatelem při použití 10-násobné zvětšující lupy. V některých případech mohou být inkluze viditelné pouhým okem.
SI2
I
Imperfect
(P
Pique)
I1 - P1 Inkluze zpravidla viditelné v broušeném kameni pouhým okem, které nemají negativní vliv na optické vlastnosti nebo soudržnost diamantu.
I2 - P2 Inkluze snadno viditelné v broušeném kameni pouhým okem, mající vliv na optické vlastnosti nebo soudržnost diamantu.
I3 - P3 Rozsáhlé inkluze velmi snadno viditelné v broušeném kameni pouhým okem, ovlivňující optické vlastnosti i soudržnost diamantu.


Obr.3 Kontrola čistoty diamantu lupou s 10-násobným zvětšením Obr.1 Příklad inkluze diamantu Obr.2 Umístění, rozměr i typ inkluzí je vždy přesně uveden na certifikátu. 


UPOZORNĚNÍ

Diamanty s nižšími stupni čistoty (obvykle stupně I, méně často SI) mohou být dodatečně upravovány pro zlepšení jejich čistoty. Tmavé inkluze nacházející se uvnitř kamene jsou navrtány laserem a potom mohou být chemicky vylouženy a tím zesvětleny. Praskliny vystupující na povrch kamene mohou být vyplňovány speciálním vysoce lomným sklem, které dokáže tyto praskliny do určité míry zamaskovat. Gemologické laboratoře kameny takto upravované zpravidla necertifikují. Pokud je certifikát přesto vydán, měl by obsahovat poznámku "Clarity enhanced" - čistota dodatečně upravena.

www.Zlate-Mince.cz - Investiční zlato. Zlaté investiční mince. Zlaté investiční slitky. Stříbrné mince. Limitované ražby a medaile Pražské mincovny, České mincovny a Mincovny Kremnica, mince ČNB a NBS. ©2003-2021 Zlaté mince - Numismatika