Investiční zlato. Mince ČNB.
E-shop Zlato je osvobozeno od DPH!!!

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Hlava III: Zvláštní režimy 
§ 92 Zvláštní režim pro investiční zlato

(1) Investičním zlatem se rozumí
a) zlatove tvaru uzančních slitků, zpracovaných v certifikované rafinerii, ve tvaru cihly, s vlastním číslem a s označením výrobce, ryzosti a hmotnosti, o hmotnosti připouštěné na trhy zlata a ryzosti nejméně 995 tisícin,
b) zlaté mince, které

1. mají ryzost nejméně 900 tisícin,    
2. byly vyraženy po roce 1800,
3. jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem a
4. jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80 %.

(2) Česká národní banka uveřejní ve Věstníku České národní banky seznam zlatých mincí, které splňují podmínky podle odstavce 1 písm. b).

(3)
Od daně je osvobozeno dodání investičního zlata v tuzemsku, pořízení z jiného členského státu a jeho dovoz. Osvobození od daně se vztahuje i na
a) investiční zlatos osvědčením pro fyzicky alokované a nealokované zlato,
b) investiční zlatoobchodované na zlatých účtech, a to zejména úvěry a swapy zakládající k investičnímu zlatu vlastnické právo nebo právní nárok, nebo
c) termínované obchody s investičním zlatem, včetně futures a forwardů, které zahrnují převod vlastnického práva nebo právního nároku k investičnímu zlatu.

(4) Od daně bez nároku na odpočet daně je osvobozena služba osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby, která spočívá v zajištění dodání zlata.

(5) Plátce, který investiční zlatovyrobí nebo zlatopřemění na investiční zlato, se může rozhodnout, že uplatní daň u dodání investičního zlata, které by bylo osvobozeno podle odstavce 3, jinému plátci nebo osobě registrované k dani v jiném členském státě.

(6)
U zprostředkovatelské služby, která spočívá v obstarání dodání investičního zlata podle odstavce 4, může být uplatněna daň, pokud plátce při dodání investičního zlata uplatnil daň podle odstavce 5.

(7) Plátce, který dodává investiční zlatoosvobozené od daně, má nárok na odpočet daně v plné výši
a) při nakoupení investičního zlata, u něhož byla uplatněna daň podle odstavce 5,
b) při nakoupení, pořízení z jiného členského státu nebo dovozu zlata, které není investičním zlatem, a které následně plátce nebo jím zmocněná třetí osoba přemění na investiční zlato, nebo
c) při nakoupení služby, spočívající ve změně formy, hmotnosti nebo ryzosti zlata, včetně investičního zlata.

(8) Plátce, který investiční zlatovyrobí nebo zlatopřemění na investiční zlato, má nárok na odpočet daně v plné výši při nakoupení, pořízení z jiného členského státu nebo dovozu zboží nebo služby, přímo související s výrobou investičního zlata nebo přeměnou zlata na investiční zlato.

 

Otázky a odpovědi :

Jsou od DPH osvobozeny i pamětní medaile?
Ne. Pamětní medaile ražené soukromými subjekty požadavky zákona 
(1a, 1b) nesplňují. Je nutné znát rozdíl mezi tím co je medaile a co mince.

V čem spočívá ten rozdíl ?
Mince vydává stát a jsou platným platidlem. Mají vyznačenu nominální hodnotu, např. 2000 Kč. Medaile mají stejný vzhled jako mince ale vydávají je soukromé subjekty. U nás může dojít k záměně zejména u medailí s motivy českých platidel. viz. zde . Tyto medaile vydávané českou mincovnou mají se souhlasem ČNB lícní stranu identickou s platnými mincemi. To však z nich nečiní zákonná platidla. Nominální hodnota ale není nutně jednoznačným atributem zákonného platidla. Příkladem zlaté mince, která je osvobozena od DPH a přitom nemá nominální hodnotu je jihoafrický Krugerrand. 

Je od DPH osvobozeno surové zlatoo ryzosti 999/1000?
Ne. Takové zlato( nejčastěji v podobě zlatnických polotovarů jako zrna, dráty ) nelze považovat za uzanční, certifikované zlaté slitky , které zákon od DPH osvobozuje. Mimochodem, ministerstvo financí navrhuje zvláštní režim při obchodování se surovým zlatem do novely zákona o DPH.

Jsou od DPH osvobozeny zlaté nuggety, které nabízíte?
Ne. I když jsou velmi zajímavou investiční položkou ( přírodních zlatých nugetů ve světě dramaticky ubývá ), opět nejsou od DPH osvobozeny.

Jaká sazba DPH platí pro tyto položky?
20 procent. 

Jsou od DPH osvobozeny zlaté mince, které vydává ČNB?
Ano. 

Jak poznám jedná-li se o uzanční zlatý slitek osvobozený od DPH?
Co je slitek připouštěný na trhy zlata (1)a určují trhy samy. Nejucelenější přehled producentů certifikovaných slitků poskytuje publikace The Industry Catalogue of Gold Bars Worldwide. Seznamy producentů certifikovaných slitků vydávají trhy zlata a jsou dostupné na jejich internetových stránkách nebo opět v již zmíněném katalogu. Pokud jde o připouštěné hmotnosti, najdete ucelený přehled na této stránce. Nicméně
šestá direktiva EU připouští možnost aby členské státy vyňaly z osvobození od DPH slitky o váze 1 gram a nižší.

 
 

The Industry Catalogue of Gold Bars Worldwide
Barevný katalog zlatých slitků. Mapuje celý trh s investičním zlatem až do roku 1998. Představuje jediný ucelený zdroj informací o producentech zlatých slitků, katalogizuje jejich výrobní program, uvádí používané puncovní značky, ukázky certifikátů, a další praktické údaje. Zpracoval Nigel Desebrock 
344 stran , Rozměry: 300 mm x 200 mm, váha: 1.3 kg, ISBN: 0 646 34491 9

Cena: Cena,- Kč Vyprodáno.

 

 

Argor-Heraeus SA 5 gram
ŠVÝCARSKÝ ZLATÝ SLITEK
země původu : Švýcarsko
obsah drahých kovů: 999,9/1000 Au
rozměr : 23,0 x 14,0 mm, váha : 5 gramů

Cena Kč   5 294 Kč

I nejmenší uzanční ( dohodnuté, obecně přijaté a uznávané ) slitky mají tyto základní atributy : Značku producenta certifikovaných slitků. Údaj o ryzosti. Údaj o váze slitku. Unikátní sériové číslo. Certifikát.

www.Zlate-Mince.cz - Investiční zlato. Zlaté investiční mince. Zlaté investiční slitky. Stříbrné mince. Limitované ražby a medaile Pražské mincovny, České mincovny a Mincovny Kremnica, mince ČNB a NBS. ©2003-2019 Zlaté mince - Numismatika