Pražská mincovna


Historie pražské mincovny


Právo razit mince náleželo v dávné minulosti panovníkovi a mince byla považována za jeho majetek. Mincovnictví tehdy patřilo k jeho výsadním právům, tedy regálům a zahrnovalo i právo kontroly nad jakostí mince a řízení oběhu mincí. Mincovní regál spravoval královský mincmistr.

Pražská tradice ražby mincí je starší než tradice kremnická (1328) nebo vídeňská (1194), Praha se však na rozdíl od těchto měst nemůže chlubit nepřetržitou činností mincovny. V její tisícileté historii se střídala období ražby slavných mincí s dlouhými přestávkami, kdy byla mincovna uzavřena. Střídali se také zřizovatelé pražské mincovny a měnila se i místa jejího působení.

Nejstarší mincovna v Praze stávala pravděpodobně na Pražském hradě poblíž 3. nádvoří. Není však vyloučeno, že se první mince razily v podhradí u Malostranského náměstí a poté se teprve začalo razit na Hradě. Její činnost dokládají mince s označením místa ražby PRAGA CIVITAS (město Praha).

Nejstarší etapu pražské mincovní produkce reprezentují ražby z druhé poloviny 10. století až počátku 11. století. Ačkoliv až do konce 13. století bylo postavení mincovny v Praze nepochybně důležité, nelze tamní produkci spolehlivě identifikovat. Na počátku 11. století totiž z českých denárů mizí označení mincoven.

Centralizace českého mincovnictví a zavedení pražského groše v roce 1300 znamenaly přenesení mincovní činnosti do Kutné Hory a ukončení ražby mincí v Praze. Avšak již okolo roku 1325 byla v Praze ražba obnovena.

K obnovení pravidelné ražby zlaté mince došlo v Praze za vlády Vladislava II. Jagellonského a Ludvíka I. Jagellonského. Kontinuálně pokračoval v ražbě zlatých dukátů také Ferdinand I. Právě za jeho vlády, v roce 1539, byla v Praze obnovena také pravidelná ražba stříbrné mince, která s řadou přestávek přetrvala až do roku 1856.

Trvalo dalších 155 let, než v Praze opět vznikla vůle obnovit pražské mincovnictví a symbolicky vrátit Praze mincovnu. Tato snaha vedla až k založení Pražské mincovny a.s., která cílevědomě usiluje o zahájení ražby českých mincí v Praze.

 

Značka Pražské mincovny a.s.

Pražská mincovna a.s. dnes

Vznikem Pražské mincovny a.s. v létě roku 2011 byla konečně a úspěšně završena první etapa dlouholetého a strastiplného úsilí řady českých medailérů a sběratelů drobné plastiky o návrat ražby mincí zpět do hlavního města Prahy.

Pražská mincovna a.s. má sídlo v Obecním domě na náměstí Republiky.

Pražská mincovna a.s. dnes vstupuje na český trh v oboru, v němž není zákonem stanovený monopol na produkci mincí a medailí, nicméně na tomto trhu fakticky dominuje stávající jablonecký producent mincí a medailí.

Pražská mincovna a.s. si proto uvědomuje svoji zodpovědnost za úspěšný rozvoj konkurenčního prostředí. Konkurenci chce Pražská mincovna a.s. cílevědomě budovat, rozvíjet a kultivovat především neustálou soutěží v kvalitě produkce, inovací technických prostředků a konkurovat chce samozřejmě i cenou.

Pro rok 2012, první rok vlastní emisní činnosti Pražské mincovny a.s., připravila emisní rada mincovny nový emisní plán, atraktivní především unikátním sběratelským programem Kalendárium.

  Značka Pražské mincovny a.s.

Vize Pražské mincovny a.s.

Rozhodnutí o vydání českých mincí spadá do výlučné pravomoci České národní banky. Ta rozhoduje o technických parametrech mincí, o materiálu z něhož budou vyrobeny, o jejich nominální hodnotě i o počtu ražených mincí. Mimořádnou pozornost banka samozřejmě věnuje také výtvarné podobě našich platidel. Zákonnou pravomocí ČNB je i určení výrobce, který bude ražbou mincí pověřen.

ČNB zadává ražbu mincí podnikům splňujícím požadované parametry. Ty jsou velmi obsáhlé a zahrnují přísné nároky na jakost produkce, bezpečnost i stabilitu mincovny. Proto i po vzniku první mincovny samostatného českého státu v roce 1993, musely být některé ražby realizovány v zahraničí. V roce 1994 byly české mince raženy v Münze Österreich, Royal Mint Llantrisant a ve Štátnej mincovni v Kremnici. Až po dlouhé době se ražba českých mincí soustředila na českém území.

Současná zakázka ražby českých mincí byla svěřena České mincovně a.s., která sídli v Jablonci nad Nisou. Tato zakázka byla zadána ČNB ještě před vznikem Pražské mincovny a.s. a je platná až do roku 2015.

Pro Pražskou mincovnu a.s. je výzvou splnění všech podmínek stanovených ČNB tak, aby se mohla ucházet o ražbu našich mincí. V případě úspěchu, začne Pražská mincovna a.s. razit české mince.


Socha atlanta na budově Pražské mincovny

Doporučujeme navštívit :
- www.Prazska-Mincovna.cz - oficiální stránky mincovny.
-
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
- Emisní plán Pražské mincovny a.s. a dalších českých emitentů

 

 

www.Zlate-Mince.cz - Investiční zlato. Zlaté mince. Zlaté slitky. Stříbrné mince. Limitované ražby a medaile Pražské mincovny, České mincovny a Mincovny Kremnica, mince ČNB a NBS. ©2003-2017 Zlaté mince - Numismatika