SOCHA PRO
PAPEŽEOriginální sochařské dílo
nesoucí otisky prstů.

Socha svaté Anežky České

Dílo předního českého sochaře Daniela Ignáce Trubače, které tento mistr skulptury vytvoří jako dar všech lidí dobré vůle pro svatou Anežku Českou, bude předáno spolu s výnosem sbírky nás všech papeži Františku, aby jej užil tam, kde je nejvíce potřeba. Aby jej užil na dílo Anežky České, tak jak napsal Jan Werich, u těch o které nemá nikdo zájem.  
SOCHA PRO PAPEŽE FRANTIŠKA
Věnujte svůj otisk na sochu do Vatikánu.

svatá Anežka Česká

Anezka - Informace o aktivitách spojených s Národní poutí ČR do Říma, daru pro papeže a Svatoanežské medaili.