SVATOANEŽSKÁ
SBÍRKAUchovejme odkaz dobročinnosti
sv. Anežky České živým.

Sbírka pro svatou Anežku Českou

Předejte odkaz dobročinnosti sv. Anežky České generaci vašich vnoučat. Názorně.  
Anezka - Informace o aktivitách spojených s Národní poutí ČR do Říma, daru pro papeže a Svatoanežské medaili.