UPOZORNĚNÍ: Vážení klienti, 5.7. a 6.7. jsou naše prodejny uzavřeny.
Zlato Mince

CO DALY ČESKÉ ZEMĚ LIDSTVUBohumil Janda
Praha, 1940

RANÉ KŘESŤANSTVÍ
Křesťanství

Český podíl na církevněslovanské kultuře
(Olaf Jansen)
Svatý Vojětch a jeho posláni v Uhrách a v Polsku
(Václav Chaloupecký)
Raný kult Českých světců v cizině
(Josef Vašica)

POSLEDNÍ PŘEMYSLOVCI
Přemyslovci

Poslední Přemyslovci a Evropa
(Václav Chaloupecký)
České stříbro
(Bedřich Mandl)

DOBA LUCEMBURSKÁ
Lucemburkové

Český vliv na středověkou literaturu polskou
(Olaf Jansen)
Staročeská literatura v hlaholském písemnictví charvátském
(Bohuslav Havránek)
Expanse spisovné Češtiny od 14. do 16. stol
(Bohuslav Havránek)
Mezinárodní význam českých pravopisných soustav
(Antonín Frinta)
Karlova universita do dekretu kutnohorského
(F. M. Bartol)
Vliv císařské kanceláře Karlovy na slovesnou kulturu německou
(Pavel Trošt)
Vůdčí úloha Prahy ve výtvarném uměn
(Josef Cibulka a Antonín Matljltk)


HUSITSTVÍ

Husitství

Husitství a evropská společnost
(Jan Albert)
Husitství a rumunské země
(Josef Motůrek)
Husitství a východoslovanské sekty
(Fria Erlenbusch)
Hus a německé protestantství
(Fria Erlenbusch)
Česká píseň reformační a vývoj protestantského chorálu
(Hubert Doldil)
Husitské válečnictví a cizina
(Rudolf Urbánek)
OD JIŘÍHO Z PODĚBRAD K BÍLÉ HOŘE

Od Jiřího z Poděbrad k Bílé hoře

Zahraniční politika krále Jiřího z Poděbrad
(Rudolf Urbánek)
Češi a války turecké
(Rudolf Urbánek)
Zemědělství v 16. století
(Václav Černý)
České rybnikářství
(Frantilek Teplý)
České knihtiskařství v 15. a 16. století
(Jiří Dostál)
Zikmund Hrubý Z Jelení — Gelenius
(Bohumil Ryba)
České právo za hranicemi Čech
(Jan Kapras)
Vliv staré česká literatury v oblasti ruské
(Antoni) Florovskij)
Dvůr Rudolfův: Sbírky na Pražském hradě
(Jan Moravek)
Dvůr Rudolfův: Dvorská kapela
(Vladimír Helfert)
Pražští hvězdáři v době Rudolía II.
(Otto Stydl)
Alchymie v Čechách před Bílou horou
(Karel Pejml)
Adam Zalužanský ze Zalužan
(Bohumil Nímec)
Zápas Čechů s Habsburky o náboženskou toleranci
(Frantilek Hrubý)
Čeští bratří a světová reformace

(Rudolf Řlian)
Pobělohorská emigrace
(Otakar Odloíillk)
Komenský jako pedagog
(Josef Hendrich)
Komenský a západní filosofie
(Fria Erlenbusch)
Komenský a němečtí pietisté
(Fria Erlenbusch)
KATOLICKÝ BAROK

Katolický barok

Mezinárodní význam české provincie Tovaryšstva Ježíšova
(Josef Vralňl, Antoni Florovskij a Bohuslav Havránek)
Čeští světci v cizině barokní
(Z deník Kališta)
Český barok výtvarný
(Antonín Matljlek a Z. deník ÍVirth)
Rozmach Českého skla
(Jan Klepl)
Průkopnický význam české hudby v 18. Stol.
(Vladimír Helfert)
OBROZENÝ NÁROD

Obrozený národ

Josef Dobrovský, zakladatel vědecké slavistiky
(Bohuslav Havránek)
Pavel Josef Šafařík a jeho evropský význam
(Jiří Horák)
Národnostní ideologie česká a slovenská v jihoslovanském obrození
(Václav Burian)
Slovanská myšlenka od Dobrovského a Kollára k Masarykovi
(Frank Wouman)
Jan Evangelista Purkyně
(Vilém Lauflerger)
Bernard Bolzano, filosof a matematik
(Eduard Vinter, Quido Vetter)
Výzkumy paleontologické
(Jaroslav Perner)
Vztahy Čechů a Slováků k Ukrajincům
(Alexander Kolessa)
České kulturní vlivy u Slovinců v době novější
(Oton Berkapec)
Podíl Čechů a Slováků v novější kultuře charvátské
(Ivan Esih)
Kulturní práce Čechů a Slováků a Srbové
(Jovan Kríič)
Češti osvětoví pracovnici v Bulharsku
(Bedřich Důlek)
Český vliv na bulharskou vědu, hudbu, divadlo a literaturu
(Bedřich Důlek)
Vliv nové spisovné češtiny na spisovné jazyky jihoslovanské
(Bohuslav Havránek)
Gregor J. Mendel
(Bohumil Němec)
Český zápas o zlidověni Rakouska-Uherska
( Karel Sloukal)
Sokolstvo
(Fridolín Machálek)
Půlstoletí české hudby před válkou v evropské perspektivě
(Vladimír Helfert)
Česká hudební reprodukce
(Vladimír Helfert)
Český národopis a jeho evropský význam
(Jiří Horák)
Český unionism
(Josef Volka)
Konstantin Jireček a vědecké studium Balkánu
(Vladimír Čorovic)
Český přinos do zemědělství a zemědělského průmyslu
(Václav VUikovský)
Technický pokrok a vynálezy
(Jaroslav Veselý)
Práce českých a slovenských techniků v jihovýchodní Evropě
(Emil Ženatý)
Účast Čechů v technické práci a průmyslovém podnikáni v Bulharsku
(Bedřich Důlek)
Badatelská práce na vysokých školách v půlstoletí před válkou
T. G. Masaryk a Jihoslované
(Milada Paulová)
DVACET LET PO SVĚTOVÉ VÁLCE

Dvacet let po světové válce

Pokroky v sociální politice
(Emil Krása)
Pozemková reforma
(Václav černý)
Česká literatura na světovém fóru: Obecný přehled
(Josef Šup)
Česká literatura na světovém fóru: Oblast německá
(Karel Dvořák)
Česká literatura na světovém fóru: Oblast francouzská
(Vladimír Vyskočil)
Česká literatura na světovém fóra: Oblast anglosaská
(Otakar Vočadlo)
Česká literatura na světovém fóru: Oblast ruská
(Jan Hajdar)
Moderní česká hudba na světovém fóru
(Vladimír Helfert)
Moderní podnikání v českých zemích
(Emanuel Šlechta)
www.Zlate-Mince.cz - Investiční zlato. Zlaté investiční mince. Zlaté investiční slitky. Stříbrné mince. Limitované ražby a medaile Pražské mincovny, České mincovny a Mincovny Kremnica, mince ČNB a NBS. ©2003-2022 Zlaté mince - Numismatika. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu zakázáno.