E-shop

Emisní plán  pamětních medailí na rok 2007 - Česká mincovna a.s.

Objednejte si nové medaile již nyní!
Pamětní medaile se vydávají ve velmi nízkém nákladu 100-500 ks. Ten bývá u atraktivních titulů vyčerpán již krátce po zveřejnění emisního plánu.

Včasnou objednávkou si zajistíte rezervací žádaných titulů právě pro Vás.

 

 

Emisní plán
České Mincovny poskytuje sběratelům základní orientaci v titulech, které budou během roku vydávány. Témata jsou volena dle výročí významných událostí daného roku nebo navazují na předchozí ražby žádané zákazníky. Další tituly mohou být do emisního plánu doplněny průběžně během roku. U každého titulu jsou uvedeny vedle technických údajů váhy a ryzosti medaile i předpokládaný náklad (t.j. maximální počet vydaných kusů ) a očekávaná cena. Tyto údaje mohou být až do vydání ze strany České Mincovny upraveny. Nyní jsou pouze předběžné a mají informativní charakter.
Certifikáty dodávané k medailím nemají bezpečnostní prvky jako např. hologram apod. Ryzost je na medailích deklarována puncovní značkou. 

Česká mincovna a.s.
byla založena dne 1.7. 1993. V současné době zaměstnává 39 lidí. Roční kapacita mincovny je dimenzována na 500 mil. kusů oběžných mincí a 300 tis. kusů pamětních mincí. Mincovna je zcela soběstačná ve výrobě razidel a i v užití chemických povrchových úprav. Polotovary pro výrobu oběživa i pro pamětní ražby jsou nakupovány v zahraničí u renomovaných výrobců, neboť tuzemská výroba neexistuje.
Česká mincovna a.s. za 10 let svého trvání vyrobila pro ČNB 1 891 797 126 ks oběžných mincí a 876 489 ks pamětních mincí. Celkem mincovnou prošlo 4 077 tun střížků na oběžné mince. Celkové tržby mincovního programu činily za 10 let 1 254 764 975 Kč.
  V prestižní anketě každoročně pořádané v USA časopisem World Coin News a nakladatelstvím Krause Publications, získala mince z Bižuterie Česká mincovna a.s., a.s. první cenu v kategorii Nejkrásnější zlatá mince roku 1999. Vyhodnocena byla mince v hodnotě 10 000 Kč ze sady Karel IV. s motivem založení Nového Města pražského. Pro rok 1993 byla v této soutěži vyhlášena oběžnou mincí roku bimetalová padesátikoruna s motivem Prahy.

Česká mincovna a.s. vyrobila pravděpodobně jako první na světě pamětní minci s hologramem. Byla to bimetalická mince, resp. stříbrná mince s nominální hodnotou 2000 Kč, na níž je ve zlaté inleji umístěn státní znak České republiky provedený jako ražený hologram.
  Jako potvrzení dobré práce českých mincmistrů lze hodnotit ten fakt, že Česká mincovna a.s. je schopna obstát ve světové konkurenci a dosud razila nejen mince pro Českou republiku, ale i pro Sjednocené arabské emiráty, Moldávii, Venezuelu a Libanon.

Proof - medaile špičkové kvality
Proof - (něm. polierte Platte, zkr. PP, ang. nejčastěji zjednodušeně frosted proof nebo jen proof, zkr. prf)

Ražba na leštěné nebo vysoce leštěné střížky z razidel, jejichž pole je vysoce leštěno a reliéf matován. Mincím raženým tímto postupem se v samotné ražbě, ale i v přípravných a závěrečných etapách věnuje největší pozornost. Hotové mince jsou od razidla odebírány způsobem zamezujícím poškození, ručně nebo plně automaticky pomocí odbíracího zařízení. Stupeň lesku je závislý na způsobu leštění razidel, ale i střížků. Nižší lesk vykazují střížky leštěné třením mezi ocelovými nebo skleněnými kuličkami, keramickými nepravidelnými tělísky nebo jiným podobným materiálem (něm. kugelpoliert), vyšší lesk střížky leštěné textilními kotouči nebo kartáči (něm. bürstenpoliert). Matování může být provedeno na různých částech reliéfu odlišnými technologiemi, jinými zařízeními nebo tělesy rozdílné jemnosti, různé části reliéfu proto mohou být různě matné (např. rub 200 Kč 2003 III).
 

 
 

 

České mince 1993 - 2005
a medaile České mincovny 
1993 - 2005
Jaroslav Moravec

Nové 7. doplněné a rozšířené vydání katalogu.  Po dvanácti letech od prvního a čtyřech letech od posledního vydání se Vám dostává do rukou další, aktualizované vydání publikace „České mince“. Jedná o obsáhlou a podrobně zpracovanou práci určenou nejen pro badatele, specializované sběratele ale i pro zájemce o problematiku mincí samostatné České republiky po roce 1993. Vedle podrobnějších katalogových listů zpracovaných ke každé minci nabídne čtenáři i zasvěcený náhled do zákulisí výroby českých mincí.

Cena: Cena,- Kč Vyprodáno

 

100 dukát Karla IV.
Au 999,9, 348,5 g, 65 mm, standard, náklad 100 kusů číslováno, emise duben
předpokládaná cena Vyprodáno

<<< Objednejte si nové medaile již nyní!
[