Zlato Mince

200. Výročí narození Jána Kollára

Líc Líc

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Sk
Sádrový model: akademický sochař Vojtech Pohanka

- Další informace o této minci

 

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 slovenských korun ražená k 200. výročí narození Jána Kollára

Tato mince byla vydaná k příležitosti 200. výročí narození Jána Kollára, básníka, historika, profesora archeologie a nejvýznamnějšího hlasatele slovenské vzájemnosti v první polovině 19. století. Na rubové straně mince je metaforické zobrazení portrétu Míny, symbolu celoživotního osobního jako i básnického ideálu Jána Kollára. Na lícní straně je umístěný státní znak Slovenské republiky. Výtvarný návrh je dílem akademického sochaře Vojtěcha Pohanky. Mince vyrazila Státní mincovna Kremnica a jsou zákonnými penězi na území Slovenské republiky.

Ján Kollár

Významný slovenský básník, historik, profesor slovanské archeologie, evangelický kněz, hlasatel slovanské vzájemnosti.
Narodil se 29.6.1793 v Mošovicích, okr. Matin, zemřel 24.1.1852 ve Vídni. Je pohřbený na Vyšehradě v Praze.

V letech 1817 – 1819 studoval teologii a filozofii na univerzitě v Jenu. Po studiích působil jako kazatel v Pešti, v církvi skládající se z příslušníků slovenské, maďarské a německé národnosti. V roce 1849 odešel do Vídně jako poradce vlády a profesor slovanské archeologie. Jeho studijní pobyt v Jenu je významný i tím, že ho inspiroval k vytvoření básnické a politické koncepce slovanské myšlenky. Poznával kraj násilně poněmčených slovanských kmenů, jejichž osud se ho hluboce dotýkal, protože v něm vyvolával obavy o vlastní národ. Kollár nadšený myšlenkou svobody slovanských národů, vytvořil cenné básnické cíle, plné vlasteneckého nadšení – Sláwy dceru (1824). Hlavně v Predspeve této skladby v básni Vlastenec jasně vyslovil své pokrokové názory na lidskou společnost, na vlast, národ a Slovanstvo. Horlil za činorodé vlastenectví. Slávy dcera se stala vážným faktorem při probouzení mladých slovanských národů. Pod jejím vlivem se aktivizovala štúrovská slovenská mládež do boje za národní svobodu a samostatnost. Touto skladbou Kollár jako první formuloval ideu slovanské vzájemnosti a jednoty. Básnickými obrazy vyjádřené myšlenky o Slovanství konkretizoval v rozpravě O literární vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slavskými (1836), kde jasně nastínil jak si představuje spolupráci slovanských národů. Mimořádný význam má i Kollárova sbírka lidových písní, kterou vydal ve dvou svazcích (1834, 1835) pod názvem Národní zpívánky čili Písně světské Slowáků v Uhrách. Písně podával v nářečích, čímž nepřímo upozorňoval na libozvučnost a krásu slovenštiny. Štúrovci se pod vlivem těchto písní rozhodli pro nový spisovný jazyk. Na minci je zobrazený celoživotní osobní a básnický ideál Jána Kollára. Vyjádřen je metaforicky portrétem mladého děvčete – Míny, ztělesňující všelidský ideál humanismu, myšlenku slovanské vzájemnosti a taky ideál krásy, mladosti a vitality.

 

200 Slovak crown silver coin commemorating the 200th anniversary of birth of Ján Kollár

This coin is issued on the occasion of the 200th anniversary of the birth of Ján Kollár – poet, historian, professor of archaeology and the most significant herald of Slavic brotherhood in the early 19th century. The reverze side of the coin bears a portrait of Mína – the nymph symbolically associated with Kollar’s life and work. The averze shows the coat of arm of the Slovak Republic. The design is the work of sculptor Vojtech Pohanka. The coin has been minted by the State Mint in Kremnica and is legal tender within the Slovak Republic.

Mám rád ZLATÉ MINCE .CZ
©2003-2023 Zlaté mince - Numismatika. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu zakázáno.

RESPEKTUJEME VAŠE SOUKROMÍ.

Tyto stránky upravujeme pro vaše individuální požadavky pomocí cookies. Jsou bezpečné, bezplatné a umožňují nám 'ladit' tyto stránky a nabízet ve slevě zboží dle vašich osobních preferencí. K jejich použití je vyžadován váš souhlas. Více podrobností se dozvíte na stránce cookies ...