Zlato 1662.32 $/Oz
Stříbro 18.86 $/Oz
Platina 868.62 $/Oz
Paládium 2232.51 $/Oz
Zlato Mince

Světové dědictví UNESCO - Spišský Hrad a kulturní památky v jeho okolí

Líc Líc

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Sk
Autor Milan Virčík

-
Další informace o této minci

 

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 slovenských korun Světové dědictví UNESCO – Spišský hrad a kulturní památky jeho okolí

Spišský hrad je nejrozlehlejším středověkým hradem na území Slovenska a s rozlohou víc jako 4 ha patří k největším hradním komplexům v Evropě. První zachovanou zprávou o jeho existenci vydal král Ondřej II. v roce 1209. Už v tomto období byl hrad správním, hospodářským, církevním a kulturním centrem Spiša. Původní románský kamenný hrad s opevněním přešel mnoha stavebními úpravami na románsko – gotický, gotický a renesanční sloh. Do roku 1464 byl majetkem uherských králů, později patřil Zápolskovcům, Thurzovcům a Čsákyovcům. V 18. století ztratil vojenský význam, přestal být sídlem svých majitelů a začal pustnout. Po požáru v roce 1780 se postupně měnil v ruinu. Raritou je zachovalý donjon, hlavní obranná věž hradu z roku 1270, jedna ze tří, která se z tohoto období zachovala v Evropě.
Roku 1961 byl Spišský hrad vyhlášený za národní kulturní památku a v prosinci 1993 byl spolu s kulturními památkami jeho okolí zapsaný do Seznamu světového dědictví UNESCO.

Commemorative silver 200 Slovak crown coin The UNESCO World Heritage – Spiš Castle and the cultural monuments in its surroundings

The Spiš Castle (Spišský hrad) is the most extensive medieval castle in the territory of Slovakia, and with an area of more than four hectares, one of the largest castle complexes in Europe. The earliest surviving record of its existence was issued by King Andrew II in 1209. In that period, the castle was already the administrative, economic, ecclesiastical and cultural centre of the county of Spiš. The original Romanesque stone castle with fortification walls underwent many alternations in the Romanesque – Gothic, gothic and Renaissance styles. Until 1464 it belonged to the Kings of Hungary, and later to the Zápol’ský, Thuzro and Csáky families. In the 18tg century it lost its military significance, ceased to bi the seat of its owners and began to decay. After a fire in 1780 it gradually fell into ruin. The surviving keep or donjon, the main defensive tower from 1270 is a rare feature. It is one of three surviving from that period in Europe.
In 1961 the Spiš Castle was declared a national cultural monument and in December 1993 it was added to the UNESCO List of World Heritage, together with the other cultural monuments in its surroundings.

Silberne Gedenkmünze im Wert von 200 slowakischen Kronen Welterbschaft der UNESCO – Die Zipser Burg und Kulturdenkmäler im ihrer Umgebung

Die Zipser Burg (Spišský hrad) gehört zu den größten mittelalterlichen Burgen auf dem Gebiet der Slowakei und ist mit einer Fläche von über 4 ha einer der größten Burgkomplexe in Europa. Erstmalig wurde sie im Jahre 1209 von König Ondrej II. erwähnt. Bereits in dieser Zeit war die Burg das administrative, wirtschaftliche, kirchliche und kulturelle Zentrum der Zips. Die ursprünglich rommanische Burg mit Befestigung wurde mehrmals baulich verändert, und zwar im romanisch – gotischen, im gotischen und im Stil der Renaissance.  Bis zum Jahre 1464 war die Burg im besitz der ungarischen Könige, später gehörte sie den Geschlecht der Zápolskýs, Thurzas und Czákys. Im 18. Jahrhundert verlor die Burg ihre militärische Bedeutung, war nicht mehr Sitz ihrer Besitzer und fing an zu verfallen. Nach dem brand der erhaltene Donjon, der wichtigste Verteidigungsturm aus dem Jahre 1270, einer von drei in Europa, die aus dieser Zeit noch erhalten sind. Im Jahre 1961 wurde die Zipser Burg zur nationalen Gedenkstätte erklärt, und im Dezember 1993wurde sie zusammen mit den Kulturdenkmälern in ihrer Umgebung in die Welterbschaftsliste der UNESCO aufgenommen.


 

 

I Mám rád ZLATÉ MINCE .CZ
www.Zlate-Mince.cz - Investiční zlato. Zlaté investiční mince. Zlaté investiční slitky. Stříbrné mince. Limitované ražby a medaile Pražské mincovny, České mincovny a Mincovny Kremnica, mince ČNB a NBS. ©2003-2022 Zlaté mince - Numismatika. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu zakázáno.