UPOZORNĚNÍ: Vánoční provoz. Otevírací doba, garance dodání do Vánoc!
E-shop

150. Výročí příjezdu prvního parního vlaku na Slovensko

Líc Líc

pamětní stříbrná mince v nominální hodnotě 200 Sk
autor Ing. Milan Virčík

- Další informace o této minci

 

Pamětní stříbrná mince v nominální hodnotě 200 slovenských korun k 150. výročí příchodu prvního parního vlaku na Slovensko

Železniční trať Marchegg – Bratislava, budovaná v letech 1844 – 1848, byla první tratí s parní dopravou na území Slovenska, jako i celého bývalého Uherska. Při její výstavbě byl vybudován nejdelší železniční most na řece Moravě (476 m) a jeden z prvních nejdelších tunelů v Evropě (703,6 m). Na zabezpečení řízení dopravy mezi Gänserndorfem a Bratislavou bylo zřízeno první telegrafní spojení na Slovensku. První vlak tažený parní lokomotivou přijel do Bratislavy 20. srpna 1848. Otevření této železniční trati položilo základ vzniku železnic na Slovensku a vytvořilo podmínky pro spojení Bratislavy s celým budoucím železničním systémem v Evropě.

 

200 Slovak crown silver coin commemorating the 150th anniversary of the arrival of first steam Train in Slovakia

The Marchegg – Bratislava railway, constructed over the years 1844 – 1848, was the first steam – operated railway line in the territory of Slovakia, a well as the whole of former Greater Hungary. During construction, the longest railway bridge over the river Morava (476 m) and one of the first long tunnels in Europe (703,6) were built. In order to control traffic between Gänserndorf and Bratislava, the first telegraph exchange link was established in Slovakia. The first train pulled by a steam locomotive arrived in Bratislava on August 20, 1848. The opening of this railway track laid the foundation for establishment of a railway network in Slovakia and created the conditions for linking Bratislava wit the railway system in Europe.

 

Silberne Gedenkmünze im Nominalwert von 200 slowakischen Kronen zum 150. Jahrestag der Ankunft der ersten Dampfeisenbahn in der Slowakei  

Die in den Jahren 1844 – 1848 errichtete Eisenbahnstrecke Marchegg – Bratislava war auf dem Gebiet der Slowakei, wie auch des ganzen ehemaligen Ungarns die erste Strecke mit Dampfbetreibung. Bei ihrer Errichtung wurde die längste Eisenbahnbrücke über den Fluss Morava (476 m) und einer der ersten längerer Tunnel (703,6) in Europa gebaut. Zur Sicherstellung der Steuerung des Verkehrs zwischen Gänserndorf und Bratislava wurde die erste telegrafische Verbindung in der Slowakei geschaffen. Der erste, durch eine Dampflokomotive gezogene Zug kam am 20. August 1848 in Bratislava an. Die Eröffnung dieser Eisenbahn in der Slowakei und schuf die Bedingungen für die Verbindung Bratislavas mit dem ganzen künftigen Eisenbahnsystem in Europa.


www.Zlate-Mince.cz - Investiční zlato. Zlaté investiční mince. Zlaté investiční slitky. Stříbrné mince. Limitované ražby a medaile Pražské mincovny, České mincovny a Mincovny Kremnica, mince ČNB a NBS. ©2003-2020 Zlaté mince - Numismatika