Zlato 1644.33 $/Oz
Stříbro 18.90 $/Oz
Platina 861.28 $/Oz
Paládium 2092.74 $/Oz
Zlato Mince

Imrich Karvaš - 100. výročí narození

Líc Líc

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Sk
Autor Miroslav Ronai

- Další informace o této minci

 

Imrich Karvaš
Pamětní stříbrná mince ke 100. výročí narození

Prof. JUDr. Imrich Karvaš – národohospodář, právník, vysokoškolský pedagog a publicista – byl nejen mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti národohospodářské vědy a prvním guvernérem Slovenské národní banky, ale i přesvědčeným vlastencem a humanistou se silným sociálním cítěním.

Narodil se 25. února 1905 1903 ve Varšanech (dnešní Kalinčiakovo). V roce 1925 promoval na Právnické fakultě UK v Bratislavě, kde od roku 1926 působil jako asistent, později jako docent, profesor a v letech 1947 – 1948 byl jejím děkanem. Postupně se zapojoval do řízení národohospodářských institucí a bankovnictví. V letech 1926 – 1938 byl tajemníkem Obchodní a průmyslové komory, Svazu slovenských bank, generálním tajemníkem Národohospodářského ústavu pro Slovensko a Podkarpatskou Rus a viceprezidentem Exportního ústavu v Praze. V roce 1938 se stal ministrem československé vlády.

Ve svých vědeckovýzkumných pracích se zaobíral především otázkami hospodářské konjunktury a monopolů. Byl významným představitelem hospodářské politiky regionalismu, spočívající ve snahách o posilnění ekonomiky Slovenska a její přiblížení k vyspělejšímu hospodářství českých krajů. Jeho nejvyšší funkcí byl post guvernéra Slovenské národní banky (1939 – 1944), kde mohl v praxi naplno aplikovat a realizovat své názory na hospodářskou politiku. Byl jedním hlavních strůjců ekonomické prosperity Slovenské republiky a podstatně se zasloužil o příznivý vývoj jeho hospodářství, dokonce i v době války. Zapojil se do protifašistického odboje, přičemž úzce spolupracoval s dalším významným národohospodářem Dr. Ing. Petrem Zaťkem, generálním tajemníkem Ústředního sdružení slovenského průmyslu a členem nejvyššího odborového orgánu – ilegální Slovenské národní rady.

Jako guvernér SNB a předseda Nejvyššího úřadu pro zásobování zabezpečoval od roku 1943 finanční a hospodářské přípravy Slovenského národního povstání. V této souvislosti předisponoval do Banské Bystrice více 3 miliardy korun, jako i zásoby různých komodit. S riskováním vlastního života se mu podařilo zablokovat 7,3 tuny slovenského zlata ve švýcarských bankách a zachránit ho před nacisty, přičemž už v roku 1941 zachránil před odvozem do Německa 42 tun stříbra z majetku Národní banky Slovenska tím, že dal souhlas na jeho „zmincování“ a rozptýlení mezi obyvatelstvo ve formě výplat veřejným zaměstnancům. V září 1944 ho zatkli a byl nacistickým soudem odsouzen trestem smrti za sabotáž fašistického hospodářství a za významný podíl při organizování hospodářského zabezpečení Slovenského národního povstání. Byl vězněn ve vícero koncentračních táborech a osvobozen spojeneckými vojsky.

Po válce se zúčastnil na ekonomické obnově Slovenska a působil jako pedagog v Bratislavě. Odmítl spolupráci s komunistickým režimem, čímž se stal nežádoucí osobou. V roce 1949 ho obvinili ze špionáže a téměř dva roky věznili. V roce 1958 byl v procesu s dalšími představiteli Slovenského národního povstání odsouzen za velezradu a špionáž na 70 let. V roce 1960 byl amnestovaný a úplně rehabilitovaný až v roce 1969. Zemřel 20. února 1981 v Bratislavě.

Profesor Karvaš patří mezi uznávané vědecké osobnosti z oblasti národního hospodářství, finanční vědy a praktické hospodářské politiky. Publikoval 13 monografií a 68 odborných článků. K nejvýznamnějším dílům patří monografie Základy hospodářské vědy z roku 1947. Přednášel ve Francii, Německu, Anglii, absolvoval přednáškové turné a studijní pobyt v USA a Kanadě. Aktivně působil v 6 vědeckých spolcích v ČSR, byl členem Academy of political Science v New Yorku. Byl i spoluzakladatelem Vysoké školy obchodní, časopisu Politika a vedoucím redaktorem měsíčníku Hospodářské rozhledy.

Za celoživotní dílo, vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva mu bylo in memoriam uděleno několik pamětních medailí a vyznamenání. Mezi nimi v roce 1991 nejvyšší vyznamenání České a Slovenské Federativní Republiky – Řád T. G. Masaryka a v roce 2001 nejvyšší státní vyznamenání Slovenské republiky Pribinův kříž I. třídy. Ekonomická univerzita v Bratislavě od roku 2001 uděluje významným osobnostem medaili prof. Imricha Karvaše.

 

Imrich Karvaš
Popis mince

Na líci mince je uprostřed mincového pole zobrazená budova, ve, které Imrich Karvaš působil jako guvernér tehdejší Slovenské národní banky a po vzniku Slovenské republiky byla od roku 1993 téměř 10 let sídlem Národní banky Slovenska. V pravé horní části budovy je zakomponovaný státní znak, pod budovou je ve dvou řádcích uvedený název státu Slovenská republika, pod ním letopočet ražby 2003 a značka Mincovny Kremnica MK. U pravého okraje mince je uvedená její nominální hodnota 200 Sk. Na rubu mince je zobrazený portrét Imricha Karvaše. Do jeho pravé spodní části je zakomponované jméno a příjmení Imrich Karvaš, pod ním jsou letopočty označující rok jeho narození a úmrtí. Iniciály jména a příjmení autora výtvarného návrhu mince Miroslava Ronaia MR jsou u spodního okraje mince.

I Mám rád ZLATÉ MINCE .CZ
www.Zlate-Mince.cz - Investiční zlato. Zlaté investiční mince. Zlaté investiční slitky. Stříbrné mince. Limitované ražby a medaile Pražské mincovny, České mincovny a Mincovny Kremnica, mince ČNB a NBS. ©2003-2022 Zlaté mince - Numismatika. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu zakázáno.