Zlato 1644.33 $/Oz
Stříbro 18.90 $/Oz
Platina 861.28 $/Oz
Paládium 2092.74 $/Oz
Zlato Mince

300. výročí narození Jan Andrej Segner

LícLíc

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Sk

- Údaje o minci

Ján Andrej Segner

Ján  Andrej Segner – lékař, fyzik, matematik, pedagog a vynálezce – patří k významným představitelům vědy a techniky 18. století. Narodil se 4.11.1704 v Bratislavě. Po absolvování lékařské fakulty na univerzitě v Jeně  krátce pracoval jako lékař v Bratislavě a Debrecíně. V roce 1733 byl pozván přednášet na univerzitu do Jeny, později působil v Göttingenu a Halle, kde byl profesorem fyziky a matematiky . Na univerzitě v Halle získal titul „Profesor – Primarius“ celé univerzity, to jej stavělo na přední místo mezi tamější pedagogy.

Uvědomil si, že pokrok v matematice a fyzice není možné dosáhnout bez znalostí astronomie, a proto od roku 1743 v Göttingenu rázně urychloval výstavbu observatoře na jedné z místních věží, kde později pozoroval i zatmění slunce. O astronomii vydal své nejrozsáhlejší dílo, dvousvazkové Astronomické přednášky, zřetelný pokyn na důkladnou znalost oblohy.

Nejvýznamnější výsledky dosáhl v oblasti mechaniky a hydromechaniky. Pochopil, že další rozvoj a zdokonalování vodního kola jako hnacího stroje jsou už prakticky nemožné a je třeba nevyhnutně najít nový hnací princip. Zkonstruoval zařízení pracující na účinku reakce vytékajícího proudu vody, které popsal ve dvou spisech uveřejněných v roce 1750. Tento jednoduchý přístroj představoval vlastně nádobu, která měla dole trubky na výtok kapaliny, přičemž působící reakční síla uváděla nádobu do pohybu. Jako objevitel reakční síly vodního proudu dal přímý podnět svému příteli, v té době významnému matematikovi, Leonardovi Eulerovi na nové matematické zdůvodnění základních teoretických poznatků o všech lopatkových strojích.  Významně se zasloužil o velký vědecký a technický objev 18. století, který vedl ke konstrukci vodních turbín a později i raket. Je proto právem označován za otce vodní turbíny. Zařízení pracující na jím objeveným principu, tzv. Segnerovo kolo, se dodnes spojuje s jeho jménem a demonstruje se na hodinách fyziky. Vysoce je třeba hodnotit Segnerovy práce v oblasti hydromechaniky, které se zabývají tvarem vodní kapky pod účinkem sil ve vzdušném prostoru, jako i pojednání, ve , kterém zkoumá konkávní a konvexní povrchové plochy kapalin. Pozoruhodné jsou i jeho poznatky z optiky, jako např. přednáška O výjimečnosti světla.

Jeho díla byly známé doma i v zahraničí a zabezpečili mu přední postavení mezi osobnostmi 18. století. Byl členem anglické Royal Society, Akademie věd v Berlíně, Královské společnosti v Göttingenu a Petrohradské akademie věd. Zemřel 5.10.1777.

Sádrové modely návrhů mince :

LícLíc

I Mám rád ZLATÉ MINCE .CZ
www.Zlate-Mince.cz - Investiční zlato. Zlaté investiční mince. Zlaté investiční slitky. Stříbrné mince. Limitované ražby a medaile Pražské mincovny, České mincovny a Mincovny Kremnica, mince ČNB a NBS. ©2003-2022 Zlaté mince - Numismatika. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu zakázáno.