Zlato 1798.10 $/Oz
Stříbro 23.18 $/Oz
Platina 1019.53 $/Oz
Paládium 1911.91 $/Oz
Zlato Mince

Pamětní zlatá mince v hodnotě 5000 slovenských korun k 500. výročí ražby prvních tolarových mincí na Slovensku v Kremnici

Objev bohatých ložisek stříbra ve střední Evropě a používání nových technologií v hornictví a hutnictví na konci 15. století zvýšily produkci stříbra a vedly k snaze zavést do oběhu větší stříbrné mince, které vytvořily základ pro vznik tolarové měny. První předchůdce tolaru - stříbrný guldiner ( 40 mm, 31.7 g ) vznikl v roce 1486 v Tyrolsku coby ekvivalent zlatého guldenu. V roce 1499 se začaly guldinery razit i v Kremnici. 

Kremnické guldinery patří k nejkrásnějším mincím své doby. V dějinách mincovnictví hrají významnou roli stejně jako jejich zlaté protějšky , které patřily mezi první větší zlaté ražby na světě. Známé exempláře mají váhové rozpětí 16.7 - 68.2 g což představuje ekvivalent 5 - 20 dukátů. Tyto mince byly raženy v období let 1499 - 1506 a zřejmě byly určeny spíš k reprezentativním účelům než k zajištění peněžního oběhu. Podtrhují bohatou tradici hornictví a hutnictví na Slovenském území stejně jako jeho významnou ekonomickou roli ve světě.

Údaje o minci

Commemorative gold 5000 Slovak crown coin commemorating the 500th anniversary of the striking of the first thaler coins at Kremnica 

Discoveries of deposits of silver in Central Europe and new skills developed in mining and metallurgy at the end of the fifteenth century increased the output of silver and led to efforts to tintroduce larger silver coins into circulation, which laid the foundation for the establishment of a Thaler currency. The first predecessor to the Thaler - the silver Guldiner ( 40 mm, 31.7 g ) originated in 1486 in the tyrol as the equivalent of the golden Gulden. In 1499, Guldiners began to be minted in Kremnica as well.

The Kremnica Guldiners rank among the finest coinsof the period and have a special position in the history of minting as well as their gold variants, which belongs to the first larger gold coins struck in the world. Preserved pieces are in the weight range from 16.7 to 68.2 g and represent the equivalent about 5 to 20 ducats. Silver and gold Guldiners were minted from 1499 to 1506 and were presumably intended more for representative purposes and as gifts than for the circulation. They represent the long tradition of minting and metallurgy in the area of Slovakia and reflects its significant economic position at that time.

Coin´s data

Goldene Gedenkmünze im Wert von 5000 slowakischen Kronen zum 500. Jahrestag der Prägung der ersten Talermünzen in Kremnitz.

 Die Entdeckungen reicher Silbervorkommen in Mitteleuropa und neue, am Ende des 15. Jahrhunderts im Bergbau und Hüttenwesen verwendete Technologien erhöhten die Silberproduktion und Führten zu Bemühengen größere Silbermünzen in den Umlauf einzuführen, die die Grundlagen für die Entstehung der Talerwährung schufen. Der erste Vorgänger des Talers – der Silberguldiner (40 mm, 31.7 g) entstand im Jahre 1486 in Tirol als Äquivalent des goldenen Guldens. Im Jahre 1499 begann auch in Kremnitz die Prägung von Guldinern.

Die Kremnitzer Guldiner gehören zu den schönsten Münzen ihrer Zeit und nehmen in der Geschichte des Münzwesens eine außergewöhnliche Stellung ein, ebenso wir ihre Goldabschläge, die zu den ersten größeren Goldprägungen der Welt gehören. Ihre bekannten Exemplare haben eine Gewichtspanne von 16.7 – 68.2 g, was ein Äquivalent von ca. 5 – 20 Dukaten darstellt. Silberguldiner und ihre Goldabschläge wurden während des Zeitraums von 1499 – 1506 geprägt, und waren wahrscheinlich eher für Repräsentationszwecke als Schaustücke und Geschenke bestimmt, als für den Geldumlauf. sie repräsentieren die reiche Tradition des Bergbaus und Münzwesens auf dem Gebiet der Slowakei und ihre damalige bedeutende ökonomische Stellung in der Welt.

I Mám rád ZLATÉ MINCE .CZ
www.Zlate-Mince.cz - Investiční zlato. Zlaté investiční mince. Zlaté investiční slitky. Stříbrné mince. Limitované ražby a medaile Pražské mincovny, České mincovny a Mincovny Kremnica, mince ČNB a NBS. ©2003-2022 Zlaté mince - Numismatika. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu zakázáno.