Zlato Svátky

Kdy má svátek Horymír?29. 2.


. je den, kdy má Horymír dle českého kalendáře svátek. Proto je 29. 2. 2023 dnem, kdy společně oslaví svátek neboli jmeniny, celkem 206 českých nositelů jména Horymír. (statistika Ministerstva vnitra ČR 2016)