UPOZORNĚNÍ: Prodejna Pražské mincovny v Obecním domě (vedle Blanky Matragi) je z důvodu nemoci krátkodobě uzavřena. Rádi Vás obsloužíme v II. patře Obecního domu. Vchod služební vrátnicí.
E-shop Je ta mince pravá?

Je ta mince pravá?

Jak se mohu spolehnout na pravost zlaté mince, které dodáváte v dárkových pouzdrech když nejsou v zapečetěných bezpečnostně zajištěných pouzdrech před možnou záměnou?
Pouzdra s "pečetí" u nás používala naposled federální SBČS pro balení stříbrných pamětních mincí. Prohlédnout si je můžete na tomto obrázku. Dnešní praxe je taková že mince se dodávají v průhledných plastových obalech, které je chrání před poškozením, umožňují ale vyjmutí mince. To platí jak o českých mincích a medailích tak i o mincích z produkce ostatních světových mincoven. Autor těchto stránek se domnívá že i pokud by došlo k návratu k dřívější praxi a mince se dodávaly zapečetěné, setkal by se s novou otázkou: Jak poznám že je pravá ta pečeť ?


( ukázka staršího balení mincí s pečetí )


Sama otázka pravosti mince bývá chápana různě :

Pravost je chápana z toho hlediska zda se jedná skutečně o zlato.
Zkouška ryzosti kovu na prubířském kameni ( buližník ) je zažitý způsob jak pomocí reakce s chemickými činidly lze určit ryzost zlata. Pro ověření ryzosti mincí se ale nepoužívá. Výhodnější metodou, která nezanechá na minci žádné stopy je propočet jejího objemu
hmotnosti a měrné hustoty ( 19 290 kg/m3 ). Znáte-li např. z oficiálního katalogu průměr, tloušťku a hmotnost mince z ryzího zlata, těžko Vám  někdo podstrčí minci, který by byla jen pozlacená. Její rozměry by neodpovídaly. Používané obecné kovy mají výrazně nižší měrnou hmotnost než zlato, a proto by se padělky odhalily podstatně nižší hmotností. Ta sice může být kompenzována množstvím materiálu, pak by ale padělky byly dvojnásobně až dvaapůlkrát silnější než pravá mince z ryzího zlata. Příprava slitiny, která by měla hustotu podobnou jako zlato je mnohem dražší než zlatosamotné.

Pravost je chápana z toho hlediska zda se jedná o určitý sběratelsky ceněný exemplář.
S tím se potýkají především numismatici na burzách a aukcích. Tam se obchoduje s mincemi, které jsou vzácné a jejich cena je dána hlavně poptávkou po nich. Mnohonásobně převyšuje cenu zlata, které je v minci obsaženo. Protože jsou to mince vzácné, kupující je vidí možná poprvé v životě. Chybí mu možnost srovnání a musí se spolehnout na solidnost obchodníka že potvrdí pravost takové mince. Nebezpečí že místo vzácného originálu zákazník nakoupí zdařilou napodobeninu se však naprosto vyloučit nedá.


Jaká je měrná hmotnost ( hustota ) zlata a dalších drahých kovů?
Měrná hmotnost kovů je definována podílem hmotnosti a objemu homogenního kovu při určité teplotě. Podle Mezinárodní měrové soustavy se vyjadřuje v kgm-3

lithium
hořčík
hliník
titan
zinek
železo´
1,53
1,74
2,70
4,50
7,13
7,87
nikl
měď
stříbro
olovo
zlato
platina
8,90
8,96
10,49
11,34
19,30
21,45


Srovnání velikosti slitků zlata a stříbra o váze 250 gramů


Dodává se k minci certifikát?
Ne vždy. K investičním mincím se nedává vůbec. Ty se razí v neomezeném nákladu a z výše uvedeného je patrné že otázka ryzosti se řeší jinak.


Je možné že na minci není punc?
Ano. Za ryzost mincí ručí stát. Puncovní značky lze nalézt jen na medailích které emitují soukromé subjekty.


Jak vypadají certifikáty k českým mincím?Ke každé české minci ČNB zdarma přikládá tzv. katalogová karta pohlednicového formátu, zhotovenou na polokartónu různé barvy s jemným rastrem. Mince jsou vyobrazeny zlatě nebo stříbrně s plastickým reliéfem, technikou tzv. suché pečeti. Text je dvojjazyčný v češtině a angličtině. Karta pro obě provedení mince je dnes společná. U prvních ražeb se dodávaly zvlášť karty pro běžné provedení a zvlášť
pro  tzv. proof provedení. 

Na této stránce uvádíme odpovědi na časté dotazy s, kterými se na nás obracejí zájemci 
o koupi zlatých mincí. 

Pro ty kteří se chystají k prvnímu nákupu zlaté mince zde uvádíme i další doplňující informace o certifikátech a pod.

 


Na principu měření objemu tělesa
a jeho váhy pracují i moderní
počítačem řízené laboratorní přístroje.

 

Víte že o řeckém učenci Archimédovi ze sicilského města Syrakus se vypráví příběh, podle něhož aplikoval svůj právě (ve 3.stol. př. Kr.) objevený princip, známý dnes ze školských učebnic fyziky jako Archimédův zákon („Těleso do kapaliny ponořené je nadlehčováno silou, která se rovná váze kapaliny tělesem vytlačené“), aby odhalil nepoctivost městských zlatníků. Podnět k řešení úlohy dal údajně syrakuský vládce (tyrannos) Hiero, který pojal podezření, že zlatníci „na zlatě ošidili“ korunu, jejíž zhotovení jim zadal. Objevený zákon umožnil Archimédovi určovat měrnou hmotnost těles jakkoli nepravidelných tvarů, tedy i koruny.

 
Ukázka certifikátu vydaného ČNB k vzácnému ročníku Československého tzv. Svatováclavského 10ti dukátu. formát A4. Certifikát obsahuje věrný několikanásobně zvětšený obraz konkrétního exempláře mince včetně všech individuálních charakteristik jako jsou nepatrné oděrky apod.
Ryzost českých mincí je stanovena zákonem. K vydání každé mince příjimá parlament zvláštní vyhlášku ve, které stanoví nejen motiv mince, ale především její ryzost, průměr a tloušťku včetně povolených odchylek. Dodržení těchto podmínek při ražbě je přísně kontrolováno. Z toho důvodu není na českých mincích punc.

 Puncovní značky lze přesto na některých ražbách nalézt. V takových případech je však zřejmé že se díváte na medaili, nikoliv minci. Medaile mohou emitovat soukromé subjekty a puncovním úřad provádí kontrola ražby.

www.Zlate-Mince.cz - Investiční zlato. Zlaté investiční mince. Zlaté investiční slitky. Stříbrné mince. Limitované ražby a medaile Pražské mincovny, České mincovny a Mincovny Kremnica, mince ČNB a NBS. ©2003-2019 Zlaté mince - Numismatika