Zlato 1644.33 $/Oz
Stříbro 18.90 $/Oz
Platina 861.28 $/Oz
Paládium 2092.74 $/Oz
Zlato Mince

150. Výročí vzniku Slovenské národní rady a vypuknutí slovenského povstání 1848 - 1849

Líc Líc

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Sk
Autor Patrik Kovačovský

- Další informace o této minci

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 slovenských korun k 150. výročí vzniku Slovenské národní rady a vypuknutí slovenského povstání 1848 – 1849

Slovenské povstání 1848 – 1849, první ozbrojené vystoupení Slováků v moderních dějinách bylo součástí celoevropské revoluční vlny. Nespokojenost s řešením národnostní otázky a státoprávním postavením po březnového revoluci a vzniku samostatného maďarského státu, který odmítal přiznat národní práva nemaďarským národům, dovedla i Slováky k revolučnímu vystoupení. Jeho cíle formulovali „Žádosti slovenského národa“,vypracované v květnu 1848 v Liptovském Sv. Mikuláši. Povstání organizovala Slovenská národní rada – první národní orgán Slováků s politickou, vojenskou a výkonnou pravomocí – ustanovená ve Vídni a vyhlášená 19.9.1848 na národním shromáždění v Myjavě, kde vypověděla poslušnost maďarské vládě a proklamovala národní samostatnost. Ve třech fázích od září 1848 do listopadu 1849 se na výpravách dobrovolných sborů zúčastnilo několik tisíc povstalců. Přestože povstání nedosáhlo svých cílů, sehrálo významnou úlohu na cestě Slováků ke svéprávnosti.

 

Silver 200 Slovak crown coin commemorating the 150th anniversary of the origin of the Slovak National Council and the outbreak of the Slovak Uprising of 1849 – 1849

The Slovak Uprising of 1848 – 1849, the first armed uprising of the Slovaks in modern history, was part of a general European wave of revolution. Discontent with the solution of the nationality question, and the constitutional situation after the constitutional situation after the March revolution and the origin of an independent Hungarian or Magyar state, which refused to recognize the national rights of the non-Magyar nation also led to the Slovaks taking revolutionary action. The “Demands of the Slovak Nation”, worked out in Liptovský Sv. Mikuláš in May 1848, formulated its aims. The uprising was organized by the Slovak National Council, the first national authority of the Slovaks, with political, military and executive powers. It was established in Vienna and proclaimed on 19.9.1848 at a national assembly in Myjava, where subjection to the Hungarian government was rejected and national independence proclaimed. In three phases, from September 1848 to November 1849 thousands of rebels took part in the campaigns of the volunteer forces. Although the uprising did non achieve its aim, it played an important part in the journey of the Slovaks towards a separate identity.

 

Silberne Gedenkmünze im Wert von 200 slowakischen Kronen zum 150. Jahrestag der Entstehung des Slowakischen Nationalrats und des Ausbruchs des slowakischen Aufstands 1848 – 1849  

Der slowakische Aufstand 1848 – 1849 das erste bewaffnete Auftreten der Slowaken in der modernen Geschichte war Bestandteil einer gesamteuropäischen Revolutionswelle. Die Unzufriedenheit mit der Lösung der Nationalitätenfrage und der staatsrechtlichen Stellung nach der Märzrevolution und Entstehung des unabhängigen magyarischen Staates, der Anerkennung der nationalen Rechte nichtmagyarischer Völker ablehnte, führte zum revolutionären Auftreten auch der Slowaken. Seine Ziele wurden durch die im Mai 1848 in Liptovský Sv. Mikuláš gestellten „Forderungen des slowakischen Volkes“ formuliert. Der Aufstand wurde durch den Slowakischen Nationalrat, das erste nationale Organ der Slowaken mit politischer, militärischer und exekutiver Kompetenz organisiert. Dieser wurde in Wien ermannt und am 19.9.1848 auf der Nationalversammlung in Myjava ausgerufen, wo er der magyarischen Regierung den Gehorsam aufkündigte und die nationale Unabhängigkeit proklamierte. In drei Phasen beteiligten sich einige Tausende Aufständische von September 1848 bis November 1849 an Feldzügen der Freiwilligenkorps. Obgleich der Aufstand seine Ziele nicht erreichte, spielte er eine bedeutende Rolle auf dem Wege der Slowaken zur Eigenständigkeit.


 

 

I Mám rád ZLATÉ MINCE .CZ
www.Zlate-Mince.cz - Investiční zlato. Zlaté investiční mince. Zlaté investiční slitky. Stříbrné mince. Limitované ražby a medaile Pražské mincovny, České mincovny a Mincovny Kremnica, mince ČNB a NBS. ©2003-2022 Zlaté mince - Numismatika. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu zakázáno.